Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta kehitetään Turussa aktiivisesti ja laaja-alaisesti. Kehittämistyön keskeisenä tavoitteena on pedagogisen toiminnan kehittäminen niin, että varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Tärkeää on, että kehittämistyö tukee varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten ja henkilökunnan oppimista ja osaamista.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittäminen on kytketty strategisiin painopisteisiin ja palvelusuunnitelmaan. Tärkeässä asemassa ovat erilaiset projektit, joiden kautta kehittämistyötä toteutetaan ja tuetaan. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia toimintatapoja, pedagogisia malleja, oppimisympäristöjä ja muita ratkaisuja niin varhaiskasvatukseen kuin esiopetukseen.

Varhaiskasvatuksessa kehittäminen on tietoperusteista ja pitkäjänteistä. Se perustuu luottamukseen nojaavaan yhteistyöhön ja arjen pedagogiikkaan!