VIPU – Vihreä siirtymä puhtauspalvelualalle

Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Anne Aksentjev, Turun kaupunki, anne.aksentjev@edu.turku.fi
Tavoitteet:

  1. Hankkeessa laaditaan selvitys puhtausalan osaamistarpeista vihreän siirtymän osalta. Selvitys auttaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelun koulutusalaa ennakoimaan yhdessä alan yritysten ja työnantajien kanssa alan muuttuvia ammattitaito- ja työsuoritevaatimuksia koulutuksen yleisen työelämärelevanssin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
  2. Hankkeessa rakennetaan, kokonaisuudessa 1 laaditun selvityksen perusteella, puhtausalan työnantajien tarpeita  vastaavia ympäristövastuullisuuskoulutuksia. Koulutusten tavoitteena on lisätä puhtausalalla työskentelevien kestävän kehityksen osaamista ja kohottaa näin heidän asemaansa työmarkkinoilla. Osa koulutusten sisällöstä vähentää myös työn fyysistä kuormittavuutta ja sen aiheuttamia altistumisia vaarallisille kemikaaleille, parantaen näin työntekijän mahdollisuutta pitkään työuraan.

Kohderyhmä: Hankkeen keskeinen kohderyhmä on puhtauspalvelualan työntekijät
Toteutusaika: 30.6.2022-30.04.2025
Toteutusalue: Turun ammatti-instituutti, Turku ja sen lähialue
Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Kehittäjäopettajat: Elina Junnila (elina.3.junnila(a)edu.turku.fi)

Turun kaupungin logo