Etusivu

Projektitoiminta on erinomainen keino kehittää toimintaa ja löytää ratkaisuja erilaisiin kehittämishaasteisiin. Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudessa ja sen palvelualueilla toteutetaan jatkuvasti valtava määrä erilaisia projekteja.

Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden projektit on jaettu projektisalkkuihin, joiden tavoitteena on tukea toimialan strategista kehittämistä, parantaa projekti- ja hankekokonaisuuksien hallintaa ja johtamista sekä tuottaa uusia toimintamalleja, käytäntöjä ja tuotteita organisaation toiminnan tueksi.

Yhteystiedot:

Projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä
p. 044 907 3166
etunimi.sukunimi@turku.fi