Kaupunki+: lisätyn todellisuuden oppimisympäristö lukiokoulutuksessa

Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Miia Lehtonen (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Tavoite: Projektin tavoitteena on rakentaa oppiaine- ja kouluasterajat ylittävä Turun kaupungin lisätyn todellisuuden Åppi-sovellusta laaja-alaisesti hyödyntävä oppimisympäristö, johon kaikki Turun lukiot (7 kpl) voivat tuottaa sisältöä omien opintojaksojensa ja lukiokohtaisten erityiskiinnostustensa puitteissa.

Kohderyhmä: lukioiden opiskelijat ja opettajat

Toteutusaika: 1.06.2022 – 31.07.2024

Toteutusalue: Turku

Rahoittaja: Opetushallitus ja Turun kaupunki