Ammatillinen koulutus

Turussa ammatillista koulutusta kehitetään aktiivisesti ja laaja-alaisesti. Kehittämistyön tärkein tavoite on olla ammatillisen koulutuksen edelläkävijä sekä tarjota opiskelijoille ja työelämälle parasta mahdollista osaamista.

Kehittämisen teemakokonaisuudet
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen on kytketty strategisiin painopisteisiin ja palvelusuunnitelmaan. Tärkeässä roolissa ovat projektit, joiden kautta kehittämistoimintaa toteutetaan. Yhteistyötä tehdään muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työelämäkumppanien kanssa. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia toimintatapoja, oppimisympäristöjä ja ratkaisuja ammatilliseen koulutukseen.

Ammatillista koulutusta uudistetaan arjen kehittämisellä ja yhteistyöllä!

Turun ammatti-instituutin nettisivut:
Turun ammatti-instituutti | Turun ammatti-instituutti (turkuai.fi)
Salkun omistaja: Hannu Immonen
Salkkupäällikkö: Annina Laaksonen