TURVAKOLTTU -Turun varhaiskasvatuksen kolmitasoinen tuki

TURVAKOLTTU – Turun varhaiskasvatuksen kolmitasoinen tuki
Yhteyshenkilö: Lotta Luukkonen ja Tuulia Viberg
Tavoite: Projektissa jalkautetaan ja juurrutetaan kolmitasoisen tuen malli Turun varhaiskasvatukseen. Tarkoituksena on vahvistaa lapsen saamaa tukea uudistuneen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tavoitteena on mahdollistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen riittävän varhain omassa varhaiskasvatusryhmässään. Tarkoituksena on päivittää varhaiskasvatuslain tuen uudistukseen liittyviä toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyökäytänteitä, selkiyttää tuen tasoja ja käytänteitä sekä parantaa tuen saatavuutta huomioiden myös nivelvaiheet. Varhaiskasvatushenkilöstön osaamista vahvistetaan tuen teemaan liittyvillä koulutuksilla. Projekti mahdollistaa kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajien, varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien palkkaamisen.
Kohderyhmä: Turun varhaiskasvatushenkilöstö sekä varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ja heidän huoltajansa
Toteutusaika: 10.5.2022-31.7.2024
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö ja kaupungin omarahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa projektiaTurun kaupungin logo