JOSPA – Jospa saisi uuden suunnan työuralleen

Yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Anne Aksentjev, Turun kaupunki, anne.aksentjev@edu.turku.fi
Tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on suunnitella ja toteuttaa koulutuskokonaisuus ajalle 01/2023 -02/2025 ”Vastuullisuus tekstiili- ja muotialalla”. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa tekstiili- ja muotialan toimijan työllistymistä käsityöläisyydestä teolliseen tuotantoon, tulonsaantia ja osaamista ja vastata näin tekstiilialalla näkyvään osaamispulaan ja kohtaanto-ongelmaan sekä lisätä alan houkuttelevuutta korkeakoulutettujen työnhakijoiden silmissä myös kansallisesti. Osallistujat voivat suorittaa koko kokonaisuuden tai sen osia. Koulutukset toteutetaan joko lähiopetuksena, verkko-opintoina tai näiden yhdistelminä. Koulutukseen sisällytettävät opintokokonaisuudet, tuotetaan yhteistyössä AMK:n ja TAIn kanssa.

Koulutuskokonaisuudet:

 1. Vastuullinen suunnittelu ja kaavoitus
 2. Tuotannon suunnittelu
 3. Vastuullinen laatujohtaminen tekstiiliteollisuudessa
 4. Vastuullinen ja laadukas ompelutekniikka
 5. Vastuullisuusstandardit sekä eettiset merkit
 6. Toimitusketjun vastuullinen hallinta kansainvälisessä kaupassa
 7. Vastuulliset materiaalit
 8. Vastuullinen verkkokauppa ja sisällöntuotanto
 9. Vastuullinen ja kannattava projektinhallinta
 10. Jätemateriaalista kannattavaksi tuotteeksi -tuotekehitysprojekti
 11. IPR

Turun ammatti-instituutti toimii hankkeessa osatoteuttajana. Päätoteuttajana on Turun AMK.

Kohderyhmä: Hankkeen keskeinen kohderyhmä on tekstiili- ja muotialalla toimivat.
Toteutusaika: 1.1.2023-28.2.2025
Toteutusalue: Varsinais-Suomi
Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
Kehittäjäopettajat: Maarit Orell (maarit.orell@edu.turku.fi), Mia Ruusumo (mia.ruusumo@edu.turku.fi) ja Rea Sevon (rea.sevon@edu.turku.fi)

Turun kaupungin logo