Toteutussuunnitelmat

Ympäristövastuu Varian TOTEUTUSSUUNNITELMISSA

Ympäristövastuun kirjoittaminen perustutkintojen tutkinnon osien toteutussuunnitelmiin on ollut yksi Varian keskeisistä toimenpiteistä KESTU-hankkeen aikana. Toteutussuunnitelmatyöllä on tuotu ympäristövastuu systemaattisesti osaksi opetusta. 

Alla olevia kuvia klikkaamalla pääset tutustumaan ympäristövastuuseen Varian tutkinnoissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varian julkaistut toteutussuunnitelmat (sisältävät ympäristövastuun avauksen) löytyvät ePerusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/koulutuksenjarjestajat/12921


Toteutussuunnitelman ympäristövastuun avaukset voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti:

  • Ympäristövastuutyötä koordinoivien kehittäjäopettajien kanssa käsitellään oppilaitoksen taustamateriaali ympäristövastuusta, esimerkkiavauksia ja taustakysymyksiä aiheen pohdintaan opettajatiimissä
  • Kehittäjäopettaja luonnostelee tutkinnon osan ympäristövastuunäkökulman
  • Tutkinnon osan opettajatiimi muotoilee ympäristövastuun
  • Opiskelijaryhmälle tehtävä ympäristövastuusta ja kuvauksen kehittäminen
  • Lopullinen muotoilu toteutussuunnitelmaan
  • Ympäristövastuu toteutussuunnitelmissa tutkinnon osittain ja lisäksi kooste tutkintokohtaisesta kokonaisuudesta

Lue KESTUn blogista lisää Varian toteutussuunnitelmatyöstä.

Ympäristövastuullinen toiminta toteutussuunnitelmatyössä. Kuva: Henna Varonen
Tutustu ympäristövastuuseen muistipelin avulla.

Ohjeet: Klikkaamalla alla olevaa kuvaa, pääset tulostamaan muistipelikortit. Tulosta jokaista korttia kaksi kappaletta. Muista tulostaa yksipuolisena! Tarvittaessa laminoi kortit. Pelaa normaalien muistipelisääntöjen mukaan.