Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskennan perusteet Tredussa

Tredu on mukana ”Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset” hankkeessa neljän muun kunnallisen ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Yksi Tredun hankesuunnitelmaan kirjatuista tavoitteista oli hiilijalanjäljen laskeminen yhdessä toimipisteessä, joksi valikoitui Metsätie. Ensi vaiheessa laskettiin vuoden 2021 hiilijalanjälki tavoitteena verrokki vuoteen 2022.

Vuodenvaihteessa 2022-23 päätettiin laajentaa laskentaa vuoden 2022 osalta Santalahdentien, Lempäälän ja Ajokinkujan toimipisteisiin. Lopulta keväällä 2023 päädyttiin, että hiilijalanjälki lasketaan Tredun kaikkien toimipisteiden osalta. Päätökseen vaikutti paljon se, että matkan varrella selvisi, kuinka paljon valmista tietoa on eri portaaleista helposti saatavilla. Ja Oppimisympäristöpalveluista ja taloudesta saadut lisäkädet.

Laskenta

Laskennassa on käytetty VASKI-hankkeessa kehitettyä GHG-protokollan mukaista laskentataulukkoa. Mallista on tarkoitus tehdä yhteinen kaikille toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille.

Scope 1: Suorat päästöt, fossiiliset polttoaineet
Scope 1: Suorat päästöt, kylmäaineet
Scope 2: Ostetun ja/tai itse tuotetun lämpöenergian päästöt
Scope 2: Ostetun ja/tai itse tuotetun sähköenergian päästöt
Scope 2: Ostetun ja/tai itse tuotetun jäähdytysenergian päästöt
Scope 3: Hankinnat
Scope 3: Jätteet
Scope 3: Opiskelijaruokailut
Scope 3: Työnantajan matkat (ml. Opiskelijavaihdon matkat)
Scope 3 Polttoaineiden tuotanto ja jakelu
Scope 3: Energian tuotanto ja jakelu

Scope 1, suorat päästöt

Pääosa päästöistä toimipisteissä syntyy scope 2:n ja 3:n sisällöistä. Scope 1:n päästöjä (mm. polttoaineet) syntyy mittavammin toimipisteissä, joissa on logistiikan ja metsäkonealan koulutusta (Hepolamminkatu, Metsätie ja Nokia).

Tällä hetkellä olemme melkoisen muutoksen keskellä juuri vaihtoehtoisten polttoaineiden suhteen. Teknologia kehittyy ja mm. sähkö ja kaasu on vahvasti tulossa myös raskaanliikenteen polttoaineeksi. Kehitystä jarruttaa se, että nykyisen raskaan kuljetuskaluston uusiminen vaatii mittavia investointeja.

Scope 2, epäsuorat päästöt, ostettu energia

Tredulla on 14 toimipistettä ja sitä kautta paljon neliöitä eri puolella Pirkanmaata. Lämmitykseen käytetty kaukolämpöenergia, käyttösähkö ja kulutetun veden määrä saatiin keskitetysti toimipisteittäin Enerkey energianhallinta- ja vastuullisuusraportointi palvelun kautta. Syksyllä 2022 pudotettiin kaikissa Tredun kiinteistössä asteella lämpötiloja ja toimenpiteellä oli vaikutusta kaukolämpöenergian kulutukseen. Kiinteistötekniikkaan tehdyillä muutoksilla on saatu merkittäviä säästöjä aikaan – sekä päästöissä että euroissa (Energiatehokkuuskartoitus L&T). Kehitystyö jatkuu.

Kiinteistöjen ja neliöiden määrä sekä niiden käyttöaste on jatkossa tarkasteltava. Näillä voidaan varsin paljon vaikuttaa hiilijalanjälkeen.

Vuoden 2022 aikana valmistuivat aurinkovoimalat Hepolamminkadun, Pallotien ja Santalahdentien toimipisteisiin. Vuoden 2023 aikana Pirkkalan ja Nokian toimipisteille ovat valmistuneet aurinkovoimalat. Vuoden 2022 laskentaan näiden voimaloiden tuotoksia ei ole otettu mukaan. Lisäksi Virta-kampukselle on tulossa ensi vuonna iso VILP-hanke (vesi-ilma lämpöpumppu), jolla saadaan isoja säästöjä energiakustannuksissa.  Edellä mainituista saatava energia tulee vähentämään ostetun käyttösähkön määrää lähitulevaisuudessa.

Scope 3, epäsuorat päästöt, toiminnasta aiheutuvat päästöt (rajaukset laskennassa):

  • Matkakuluissa otettiin mukaan työnantajan maksamat oman auton käytöstä johtuvat kulut, työmatkat paikallisliikenteessä sekä juna- ja lentomatkat.
  • Hankintojen päästöt laskettiin europerusteisina. Tampereen kaupungilla selkeä tilikartta muihin oppilaitoksiin verrattuna, mikä helpottaa laskentaa.
  • Opiskelijaruokailujen päästöt laskettiin europerusteisina.
  • Jätteiden osalta dataa on saatavilla hyvin, mutta sen paikkansapitävyydessä huomattiin ongelmia. Raportit ovat saatavilla Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä toimipisteittäin ja jätelajeittain. Laskutusperuste useimmissa ovat noudetut kilot/tonnit. Tilanne on ollut se, että jos esimerkiksi 600 litran kartonkilaatikko tyhjennetään, laskutusperuste on sama, on laatikko täynnä vai onko siellä yksi pahvilaatikko – täydestä laatikosta laskutetaan aina.

Mitä jatkossa?

  • Tredussa on päätetty jatkaa hiilijalanjäljenlaskentaa myös KESTU-hankkeen päättymisen jälkeen
  • Toimipisteille ja tutkintoaloille haaste, miten hiilijalanjälkeä pienennetään – keskittyminen oleellisiin kohtiin
  • Tavoitteena Tredun hiilijalanjäljen pienentäminen vuoteen 2025 mennessä 20 %.