KESTU-hanke Tredussa

Tredun tavoitteet olivat saada Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä kiinteäksi osaksi johtamiskäytäntöä ja toimintakulttuuria, sekä lisätät tietoisuutta ja osaamista niin, että henkilöstö tunnistaa ja ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen toiminnassa ja toimii tavoitteiden mukaisesti. Kolmas tavoite oli laskea yhden toimipisteen hiilijalanjälki ja pilotoida laskentaperiaate seuraaville toimipisteille.

Tredun tuloksena voidaan todeta että johtamiseen liittyvä tavoite on toteutunut omalla painollaan uuden strategian myötä. Henkilöstön osaamisen lisäämiseksi on hankkeessa tehty työtä niin perehdytyksen kehittämisessä kuin henkilöstön osaamisessakin. Hiilijalanjäljen laskenta ylitti kaikki odotukset ja saimme laskettua yhden toimipisteen sijaan koko Tredun hiilijalanjäljen.