3. Osaamisen, alueiden ja työelämän kehittäminen

Tavoitteet:

  1. Laatia oppilaitosten kestävyysohjelmiin henkilöstön kestävän kehitykseen ja vihreään siirtymään liittyvän osaamisen kehittämissuunnitelma
  2. Pohjata henkilöstön osaamisen kehittämissuunitelma omiin tarpeisiin sekä kansallisen kestävyystiekartan suuntaviivoihin.
  3. Käynnistää suunnitelmien toimenpiteitä ja kehittää ja vahvistaa henkilöstön osaamista jo hankeaikana.
  4. Liittää osaamisen kehittämistavoitteisiin myös työelämäyhteistyön kehittäminen.

Osaamisen, alueiden ja työelämän kehittäminen -Työryhmän tapaamiset ja teemat

27.10.2022

  • Työryhmätyöskentelyyn järjestäytyminen ja verkostoituminen

8.2.2023

  • Oppilaitosten työelämäyhteistyön edistäminen ympäristövastuullisuuden näkökulmasta

22.3.2023

  • Henkilöstön kestävyysosaamisen edistäminen ympäristövastuullisuuden näkökulmasta

26.4.2023

  • Työpaikkaohjauksen edistäminen ympäristövastuullisuuden näkökulmasta

13.9.2023

  • Työpaikkavierailut vastuullisiin yrityksiin