Osaamislupaukset

Tutkinnon perusteissa yhtenä vaatimuksena mainitaan ”osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti”. Tämän vaatimuksen sisältö voi kuitenkin vaihdella merkittävästi eri ammattialoilla. Kestävän kehityksen toimintaa onkin avattu alakohtaisissa Vastuullisuuden osaamislupauksissa.

Osaamislupaukset on tarkoitettu niin opettajille ja opiskelijoille kuin työnantajillekin. Ne kertovat, mitä kestävyysosaaminen konkreettisesti tarkoittaa tietyn alan töissä. Työnantajalle ne toimivat lupauksena TAI:sta valmistuvan opiskelijan osaamistasosta.

Aninkainen

 

 

 

 

 

 

Juhannuskukkula

 

 

 

 

 

 

Kuormakatu

 

 

 

Peltola

 

 

Lemminkäisenkatu

Ruiskatu / sosiaali- ja terveysala

 

 

 

 

 

Ruiskatu / liiketoiminta