KESTU–hanke: verkostotoimintaa, kumppanuuksia ja yhdessä oppimista

KESTU-hankkeen Tredun projektiryhmä teki antoisan vierailun Kuljetusliike Juhani Tuomiselle tiistaina 19.9.2023. Aiheena oli ympäristötyö yrityksen toiminnassa.  Vierailun tavoitteena oli saada ajanmukaista tietoa siitä, miten asiakkaan tarpeet ja yhteiskunnalliset ehdot ohjaavat yrityksen toimintaa sekä miten yritys vastaa niihin ketterästi. Samalla ryhmä haki vahvistusta omalle työlleen Tredussa.

Tredulaisia tutustumassa Kuljetusliike Juhani Tuominen Oy:n toimintaan.

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristötyö on vahvassa roolissa yritystoiminnassa. Vaikka yhteiskunnallista kritiikkiäkin kuuluu, tekevät metsäyritykset ympäristön kannalta paljon myös hyvää. Kaluston ajanmukaisuus ja teknologian tuomat mahdollisuudet seurata ajotapaa sekä polttoaineen kulutusta ovat esimerkkejä ajankohtaisesta ympäristötyöstä. Asiakasyrityksien ympäristötavoitteet ja sertifikaatit vaativat myös kuljetusliikettä toimimaan laatukriteerien mukaisesti muun muassa huomioimalla energian käytön kiinteistössään, miettimällä tarkasti hankintoja sekä järkiperäistämällä kuljetuksia.

Sosiaalinen ja kulttuurinen toiminta tukevat yrityksen työtä myös ympäristön näkökulmasta. Kun yritys investoi uuteen kalustoon ja teknologiaan ja antaa työntekijöilleen vastuuta toteuttaa työtään, tekee se samalla vaikutuksen työntekijöihin ja parantaa heidän ammattiylpeyttään. Työtä tehdään tiimeissä tukemalla toisia niin kielitaidossa, teknologisessa osaamisessa kuin ajamisessa vaikeassa maastossa luontoa säästäen.

Oli hienoa nähdä miten yrityksen edustajat Jarkko ja Päivi näkivät toiminnan kokonaisvaltaisesti kestävyyden kautta. Heidän puheessaan sulautui niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinenkin kestävyys yhteen.

Entä meillä Tredussa?

KESTU-hanke on tuonut Treduun paljon uutta erilaisten verkostojen, kumppanuuksien ja yhdessä oppimisen ansiosta. Olemme saaneet tehtyä ympäristötyötä näkyvämmäksi muun muassa järjestämällä yhteistyössä Vaski-hankkeen kanssa vastuullisuuslupaustempauksen keke–viikolla. Lisäksi olemme osallistuneet valtakunnalliseen roskapussikeräykseen, laatineet Ympäristötietoinen tredulainen -perehdytysmateriaalin ja jäsennelleet perehdytysohjelmaa Moodlepohjaan. Olemme myös neuvotelleet vastuullisista yto-poluista sekä Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnonosan toteutuksesta oppilaitoksessamme ja järjestäneet yhteistyössä OKKA-säätiön kanssa henkilöstölle sparraustilaisuuden uusia sertifiointiprosesseja silmällä pitäen. Prosessi huipentuu koko Tredun hiilijalanjäljen julkaisemiseen vuoden 2023 lopussa. Samalla tiedotamme kaikkia toimipistekohtaisesta hiilijalanjäljestä, jotta matka voisi jatkua kohti strategista tavoitettamme.

Mitään emme ole voineet tehdä yksin tai pienessä tiimissä, vaan olemme tarvinneet ympärillemme paljon ihmisiä ja tarvitsemme tästä eteenpäinkin, jos haluamme matkan jatkuvan. Kurun Metsätien hiilijalanjäljen laskenta vuosilta 2021-2022 ja tehdyt toimenpiteet osoittavat, että hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä ympäristöön ja ilmastoon on mahdollista vaikuttaa hyvällä suunnittelulla ja pienilläkin työtapojen muutoksilla.

Kirjoittajat:
KESTU-hankkeen projektitoimijat Heidi Helo, Virpi Lipponen, Keijo Valkama, Pia Korhonen ja Jari Rauhala

Kestävästi liikunta-alalla: Suomen ainutlaatuisin liikunta-alan kampus Vuokatissa

Kainuussa Vuokatissa on Suomen monipuolisin liikunta-alan koulutuskeskittymä. Vuokatti Sport urheiluopiston kampuksella voi opiskella läpi koko liikunta-alan opintopolun toiselta asteelta aina liikuntatieteiden tohtorin tutkintoon asti. Kainuun ammattiopisto järjestää alueella liikunta-alan perus- ja ammattitutkinnon opinnot, Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat opiskelevat liikunnanohjauksen AMK-tutkintoa ja Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikössä voi jatkaa opintojaan liikuntatieteiden parissa. Vuokatti-Ruka urheiluakatemia mahdollistaa tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille kansainvälisen tason valmennusta ja asiantuntijapalvelut harjoittelun ja opiskelun tueksi. Tiivis ja monipuolinen yhteistyö kampuksen toimijoiden kesken varmistaa koulutusten laadukkaan ja kestävän toteutuksen.

Liikunta-alan koulutuksen toteuttaminen laaja-alaisen osaamisen hankkimiseksi edellyttää monien erilaisten liikuntatilojen ja välineiden saavutettavuutta. Tarvitaan esimerkiksi voimistelu- ja palloilusalit, vesiliikuntaympäristö, olosuhteet jäällä ja lumella liikkumiseen, ulkoliikuntakentät ja tilat lihaskunto- ja taitoharjoitteluun. Tilat ovat suuria ja niiden rakentamisesta ylläpidosta ja huollosta tulee huomattavia kustannuksia. Vuokatin kampuksella eri liikuntatilat ja välineet ovat eri toimijoiden yhteiskäytössä ja tilat sijaitsevat lyhyiden etäisyyksiä päässä toisistaan. Näin käyttö on tehokasta eivätkä tilat seiso tyhjillään. Yhdessä suunnittelemalla tiloja voidaan myös kehittää ja varustaa muuttuvien tarpeiden mukaan. Tiloja käyttävät koulutustoimijoiden ja urheiluopiston asiakkaiden lisäksi myös paikalliset koulut ja paikkakuntalaiset vapaa-ajallaan. Näin pienehkön kunnan asukkaat saavat nauttia erityisen laadukkaista ja monipuolisista liikuntaolosuhteista.

Kampuksella toimivat liikunta-alan koulutusten järjestäjät ja muut toimijat muodostavat merkittävän ja laaja-alaisen liikunta- ja urheiluosaamisen asiantuntijakeskittymän. Asiantuntijuutta hyödynnetään yli oppilaitosten rajojen. Opetusta järjestetään ja kehitetään yhdessä ja opiskelijat toimivat yhteisissä opiskeluprojekteissa kuten Vuokatti Sportin monissa, myös kansainvälisissä, urheilu- ja liikuntatapahtumissa. Lisäksi opettajat ja muut asiantuntijat opettavat toistensa koulutuksissa ja näin jokaisen toimijat erikoisosaaminen tulee kaikkien hyödyksi. Kun kampukselle tulee vierailemaan alueen ulkopuolinen asiantuntija, kaikki koulutustoimijat ja opiskelijat kutsutaan yhdessä kuulemaan ja oppimaan. Tilaisuutta tarjotaan myös paikallisille urheilu- ja liikunta-alan toimijoille.

Osa liikunta-alan koulutuksen kestävää toteutusta on Vuokatin ainutlaatuinen liikunnan opiskelijan opiskelupolku. Alueella on mahdollista tehdä liikunta-alan opintopolusta juuri sellainen, kuin kukin opiskelija itse haluaa ja mitä hän tavoittelee. Tutussa ja tiiviissä kampusympäristössä on helppo löytää oma polku ja siirtymät koulutuksesta toiseen ovat sujuvia. Koulutuksen järjestäjät tuntevat toistensa tarjoamat tutkinnot ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen toimii opiskelijan edetessä opinnoinnoissaan kouluasteelta toiselle. Nuorelle perustutkinnosta valmistuvalle opiskelijalle korkeakouluopintoihin siirtyminen on helpompaa, kun hän tuntee jo opettajia, on tehnyt yhteistyötä korkeakouluopiskelijoiden kanssa ja opiskeluympäristö on fyysisesti ja sosiaalisesti tuttu. Lisäksi havaitaan, että koulutusasteilla opiskelevien opiskelijoiden yhteistyö motivoi opiskelijoita ja kannustaa jatkamaan opintoja oman tavoitteen saavuttamiseksi.

Tärkeä osa Vuokatin liikunta-alan kestävän kehitystä on työelämäyhteistyö. Koulutuksen järjestävät toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen liikunta-alan toimijoiden kuten kuntien, urheiluseurojen ja yritysten kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijat vievät tuoretta tietoa ja näkökulmia työelämään ja työelämä tukee heidän ammattilaisuutensa kehittymistä. Aktiivinen vuoropuhelu työelämän kanssa auttaa myös kehittämään koulutuksia vastaamaan entistä paremmin alan tarpeita. Lisäksi työelämä on osaltaan juurruttamassa nuoria alueelle poimien sopivimmat opiskelijat omille palkkalistoilleen tai inspiroiden heitä oman liikunta-alan yrityksen perustamiseen. Kun työelämäyhteistyötä tehdään yhdessä eri toimijoiden kanssa, siitä tulee vaikuttavaa ja työelämän sekä opiskelijoiden näkökulmasta houkuttelevaa.

Opiskelijat järjestävät osana opintojaan erilaisia liikuntatapahtumia ja -palveluita lähialueen asukkaille ja ovat näin omalta osaltaan tukemassa lasten, nuorten ja aikuisten liikkumista ja hyvinvointia. Useat heistä myös toimivat seuroissa ja yrityksissä liikunnanohjaajina ja valmentajina vapaa-ajallaan. Vuokatti Sportin huippu-urheilijoita vilisevä, inspiroiva ympäristö ja upea luonto kannustavat myös opiskelijoita huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan.

Hyvinvoivat opiskelijat, työstään innostuvat opettajat, laadukas oppimisympäristö, kannatteleva yhteisö ja yhteistyö toimijoiden välillä luo askelmerkit Vuokatin liikunta-alan kampuksen kestävälle kehitykselle. Tavoitteena on, että kampuksen kestävä tapa toimia liikunta-alalla siirtyy valmistuvien opiskelijoiden myötä osaksi laajempaa suomalaista liikuntakulttuuria.

Kirjoittajat:
Jaana Kari, LitT, kehittäjä, Kainuun ammattiopisto
Sanna Pakkala-Juntunen, opettaja, tiimivastaava, Kainuun ammattiopisto