1. Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri

Tavoitteet:

 1. Uudistaa oppilaitosten omat kestävän tulevaisuuden ohjelmat vastaamaan kaupunkien ilmasto- ja kestävyystavoitteita sekä kansallisen ammatillisen koulutuksen kestävän tulevaisuuden tiekarttaa
 2. Käynnistää kestävyysohjelmien toteuttaminen
 3. Tuoda monialaisten kunnallisten ammattioppilaitosten näkökulma mukaan kansallisen VASKI-hankkeen työhön.
 4. Johtamiskäytäntöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen on siihen kuuluvan ohjelmatyön ansioista koko hankkeen läpileikkaava teema, jota muut tavoitteet täydentävät.

TOIMENPITEET:

Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Stadin AO:lle on luotu ja otettu käyttöön kestävän tulevaisuuden ohjelma
 • Stadin AO:ssa on käynnistetty OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifiointiprosessi
 • Stadin AO:n henkilöstöä on koulutettu kestävyysteemoihin
Kainuun ammattiopisto KAO
 • KAO:n kestävän kehityksen käsikirja on uudistettu
 • KAO:ssa on luotu tapahtumien ja tempausten kautta yhteisöllisiä kohtaamisia oppilaitoksen arkeen
 • OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifiointi on uudistettu vuoden 2025 loppuun asti
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Tredussa on määritelty strategiset tavoitteet sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen kestävyyteen
 • Tredun henkilöstölle on suunniteltu ekologisen kestävyyden perehdytysmateriaali
 • Kestävä Tampere 2030 -ohjelman tavoitteet on liitetty osaksi Tredun tiekarttaa
Turun ammatti-instituutti TAI
 • TAI:lle on luotu kestävyyssuunnitelma, joka julkaistaan syksyllä 2023
 • TAI:n henkilöstöä koulutetaan kestävyyssuunnitelman käyttöönottoon
 • TAI:ssa on käynnissä OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifiointiprosessi
Vantaan ammattiopisto Varia
 • Variassa on aloitettu työ ympäristövastuun sisällyttämiseksi prosesseihin