Varian opiskelijat kuvittelivat tulevaisuuden unelmien koulun 

Kestävän kehityksen hankkeet Hyvinvointimessuilla 

Vantaan ammattiopisto Variassa vietettiin perinteistä Hyvinvointiviikkoa lokakuussa 2023. Viikolla järjestetään Hyvinvointimessut jokaisessa Varian toimipisteessä. Tänä vuonna kestävän kehityksen hankkeet ja Varian ympäristöryhmä olivat mukana messuilla standilla, jossa kuviteltiin tulevaisuuden unelmien koulua. 

Muita vuoden 2023 messukumppaneita olivat: Alueellinen nuorisotyö, Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, ESLU (Etelä-Suomen liikunta ja urheilu), Etsivä nuorisotyö, NAP, työpajatoiminta, HelsinkiMissio, Nuorten kriisipiste, Lauhatuuli, Hyvät Tuulet ry, Liikenneturva, Liikkuva opiskelu, PAM, Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry, Seurakunta, Suun terveyden edistäminen, Syöpäyhdistys, Vamos, Vantaan alueen mielenterveysseura ja Walk in terapia 

Millainen Varia on 60 vuoden päästä? Millaisessa koulussa on kaikilla hyvä olla? 

Varia täytti 60 vuotta tänä vuonna. Juhlavuoden kunniaksi messupisteellä katseltiin kuvia ammatillisesta koulutuksesta Vantaalla 60 vuotta sitten. Samalla pohdittiin, millainen Varia on 60 vuoden päästä.  

Pohtimaan sai lähteä vapaasti ideoiden tai miettimällä kysymyksiä: Mikä koulussa on tärkeää? Miltä koulussa tuntuu opiskella? Onko koulu iso vai pieni? Mitä koulussa syödään? Millaisessa ympäristössä koulu sijaitsee? Millaisessa maailmassa koulu sijaitsee? Onko koulu pelkkä koulu? Mihin aikaa koulua käydään? Voiko koulua käydä 24/7? Minkälaisia tiloja koulussa on? Mitä koulussa opiskellaan? Millaisia ammatteja on tulevaisuudessa? Millaisia ammattilaisia koulusta valmistuu? Miten koulussa opiskellaan? Opiskellaanko paperilla vai digillä? Onko koulussa opettajia? Millaisia opettajia koulussa on? Onko se live-koulu? Opiskellaanko lähinä vai etänä? Opiskellaanko yhdessä vai yksin? Tuottaako koulu jätettä? Kauanko koulua käydään? Kuinka unelmien koulussa käyttäydytään? Miten opiskelijat vaikuttavat koulussa? Miten tasa-arvo toteutuu? Pääseekö erilaisuus kukoistamaan? Millaisessa koulussa on kaikilla hyvä olla? 

 Kuvat standeilta: Myyrmäki ympäristöryhmän standi 2023, Koivukylä ympäristöryhmän standi 2023 ja Aviapolis ympäristöryhmän standi 2023 

Myyrmäki ympäristöryhmän standi 2023. Kuva: Minerva Schultz
Koivukylä ympäristöryhmän standi 2023. Kuva: Minerva Schultz
Aviapolis ympäristöryhmän standi 2023. Kuva: Milo Keinänen

Opiskelijat innostuivat keskustelemaan ja kirjoittamaan ajatuksiaan. Pohdinnan jälkeen pisteeltä sai mukaansa kestävän matkaevään, kauraisen välipalaherkun. Välipala oli myös asia, jota tulevaisuuden koululta toivottiin. Se toive voitiinkin siis toteuttaa jo nyt! 

Messupäivät sujuivat iloisissa ja tulevaisuusmyönteisissä tunnelmissa. Vastauksia oli mukava lukea myös jälkeenpäin ja niistä tehdyt sanapilvet on jo jaettu Varian toimipisteisiin Vastuullinen Varia –kuukausijulisteessa lokakuussa. 

Ilmapiiri, oppiminen ja hyvä ruoka ovat tärkeitä tulevaisuudessakin 

Vastausten perusteella unelmien koulussa on kiva, kannustava yhteisö, kavereita, ihana ilmapiiri, turvallista, tilat ovat puhtaat ja toimivat, tarjolla on musiikkia, päiväunia, makoisaa ruokaa, jälkkäriä ja välipalaa sekä taukojumppaa ja muita hyviä liikuntamahdollisuuksia (esimerkiksi liukumäki). Myös vihreyttä kuten viherkasveja ja kasvihuonetta toivotaan. Unelmien koulusta ei kuitenkaan unohtunut oppiminen. Opiskelijat visioivat hyvät oppimisympäristöt ja paikan, jossa tietoa karttuu. Tähän tarvitaan olennaisesti myös opettajia tulevaisuudessakin: kilttejä ja auttavaisia, ja sellaisia, joilta saa hyvää opetusta. 

Aviapolis hyvinvointiviikko 2023
Myrtsi hyvinvointiviikko 2023
Koivis hyvinvointiviikko 2023

 

Kirjoittaja: Anna Kepanen, verkkopedagogi ja KESTU-hankkeen projektivastaava, Vantaan ammattiopisto Varia 

Kestävä kehitys ja ilmastovastuu taideteollisuusalalla – KESTU-hankkeesta vauhtia merkityksellisyyteen

Muotoiluopinnoissa puhuttiin kestävästä suunnittelusta jo muinaisella 1990-luvulla. Kestävyydellä tarkoitettiin tilojen osalta aikaa kestävää suunnittelua niin visuaalisesti kuin fyysisestikin. Tavoite oli pääasiassa taloudellinen, mutta ympäristönäkökulma oli kyllä jo tuolloin vahvasti mukana. Hukkamateriaalin minimoiminen ja kierrätyskäyttö olivat isoja teemoja tuotesuunnittelun puolella. Vastuulliseen ammatilliseen osaamiseen sisältyi ajatus ajattomasta, kestävästä lopputuloksesta. Trendipelleilyäkin oli, mutta se liittyi kokeileviin projekteihin -ja kokeilu liittyy tietysti olennaisesti opiskeluun ja oppimiseen. 

Kestävyyteen liittyvät teemat, ilmastovastuu, kierrätys ja kiertotalous, terveellisyys, hyvinvointi sekä eettisyys ovat kiinteä osa taideteollisuus- ja sisustusalan osaamista. Materiaalitietouden opetukseen on meillä Variassa aina (aina tarkoittaa tässä 11 vuotta, jotka tutkintoa on meillä tarjottu) sisältynyt vahva ympäristönäkökulma, joka on syventynyt vuosien varrella. Päästöluokitukset, säädökset ja ympäristösertifikaatit ovat yksinkertaisesti sisäänrakennettu osa alan substanssiosaamista. Hyvinvointinäkökulma ja eettisyys ovat niin ikään olennainen osa alan ammatillista osaamista. 

Vaikuttamismahdollisuudet

 

Merkityksellisyys syntyy, kun on mahdollisuus keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Oppimisessa merkityksellisyys syntyy myös omasta kokemuksesta, siitä, että tuottaa tietoa itse. Tästä syystä, ja KESTU-hankerahoituksen innoittamana, olemme nostaneet ilmastovastuun ja kestävän kehityksen teemat omaksi opintokokonaisuudekseen. Ne on liitetty luontevasti pakolliseen tutkinnon osaan Sisustuskohteen alkukartoitus ja työn suunnittelu, joka kattaa sisustussuunnittelun osaamiseen laajasti. Sisustussuunnittelun periaatteena ja tavoitteena on luoda käyttäjille tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä tiloja. Tänä päivänä näiden perinteisten lähtökohtien, toiminnallisuuden ja esteettisyyden lisäksi yhteneväiseksi periaatteeksi ja arvoksi kuuluu myös kestävyys. Lanseerasimme sen lokakuussa 2023 opiskelijoille KEKE-teemapäivien nimellä. Sisällöllisesti teema on jaettu kolmeen osaan: yleisesti kestävän kehityksen sisältöihin, kestävä kehitys sisustusalalla -työpajaan ja ilmastovastuu tutkinnon osissa -tietoiskuun. 

Ensimmäinen osa teemapäiviä sisältää verkkoluennon kestävästä kehityksestä yleisellä tasolla. Opiskelijat saavat itsenäiseksi tehtäväksi tutustua kestävän kehityksen verkkokurssiin, joka on suunnattu ammatillisiin perustutkintoihin. Materiaali toimii hyvin myös ammattitutkinto-opiskelijoilla ja verkkokurssin lopussa oleva testi on hyvä tapa muistutella asioita mieleen. Toinen, ja laajin osa koostuu lyhyestä alustuksesta ja työpajasta. Mukana on suunnittelijan muistilista, sanastoa ja tietoa suunnittelijan vaikuttamismahdollisuuksista kestävissä valinnoissa. Työpajaosuudessa tutustutaan ennen kaikkea sertifikaatteihin ja selosteisiin. Opiskelijoiden tehtävänä on selvittää, mitä ne tarkoittavat ja arvioida niiden merkityksellisyyttä oman työn näkökulmasta. Jokaisesta annetusta termistä opiskelijat tekevät sähköisen tuotekortin, josta löytyy olennaisin sisältö sekä mistä löytyy lisätietoa. Tuotekortit jaetaan sähköisesti kaikkien käyttöön ja työkaluksi. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä on, kuinka ilmastovastuu toteutuu taideteollisuusalan ammattitutkinnon eri tutkinnon osissa. Tästä osasta on tuotettu visuaalinen yhteenveto, joka liitetään myös näyttöinfomateriaaleihin mukaan, ja on kaikkien opiskelijoiden saatavilla. 

Sertifikaattien suo

Ammattialan keskeisimpiä kestävän kehityksen ja ilmastovastuun sisältöjä ovat materiaali- ja tuotetietous, johon erilaiset käsitteet, sertifikaatit ja tietokannat liittyvät. Aihealueena se on melkoinen suo. Myös ilmastovastuun toteutuminen tutkinnon osissa on keskeisessä roolissa. Konkretiaa aihepiiriin saadaan opintojen varrella lukuisten yritysvierailuiden kautta. Joissakin vierailukohteissa asia on esillä enemmän, toisissa vähemmän. Yleensä vierailuihin liittyy niin paljon sisältöä, että kestävyys on vain yksi monien joukossa. Jatkossa teemapäiviin voisi sisällyttää vierailukohteita erityisesti kestävyysnäkökulma edellä. KESTU-hanke mahdollisti keskittymisen kestävän kehityksen nostamiseen omaksi kokonaisuudekseen niin opetuksen suunnittelun näkökulmasta kuin opiskelijoille sisällöllisesti. Pohjatyö on nyt tehty, ja tästä on hyvä jatkaa aiheen kehittämistä ja syventämistä edelleen. 

Kestävä sisustaja – Ympäristövastuu taideteollisuusalan ammattitutkinnossa

Tärkein asia on joka tapauksessa se, että keskittyminen ja konkreettinen näkyväksi tekeminen antavat suuremman painoarvon mille tahansa asialle kuin vain sisäänrakennettuna ja sivulauseissa. 

Kirjoittaja: Kati Taivalantti, lehtori, taideteollisuusalan ammattitutkinto, Vantaan ammattiopisto Varia 

Tulevaisuuden Turku – mobiilipelaaminen avuksi Kestävän kehityksen opetukseen Turun ammatti-instituutin opiskelijoille

Ensin oli opettajan idea kestävän kehityksen pakopelistä. Sitten tuli opettajan idea mobiilipelaamisesta. Kun nämä yhdistettiin tekniseen asiantuntemukseen, saatiin aikaiseksi lisätyssä todellisuudessa leijuvan liito-oravan ohjaama mobiilipeli kestävästä kehityksestä. Siis mitä?

Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset –hankkeessa on kehitetty Turun ammatti-instituutin opiskelijoille mobiilipeli kestävän kehityksen opettamista ja oppimista varten. Pelin ovat ideoineet KESTU-hankkeen ja Turun ammatti-instituutin opettajat Jaana Schneider ja Eveliina Yli-Sipilä. KESTU-hankkeen projektipäällikkö Sanna Paloposki on ohjannut pelin toteutusta. Pelin on rahoittanut KESTU-hankkeen lisäksi Turun ammatti-instituutti.

Peliä voi pelata Åppi-sovelluksessa ja sitä pelataan sekä ulkona että sisällä TAI:n oppimisympäristönä toimivan museolaiva S/S Boren ja Turun linnan ympäristössä. Pelin etenemistä ohjaa lisätyn todellisuuden Lola Liito-orava ja vierailevana tähtenä pelissä on Borella asustava Aulis-karhu.

Pelissä testataan opiskelijan tietoja ja taitoja kestävään kehitykseen liittyen, opetellaan kierrättämään, siivotaan luontoa, pelastetaan uhanalaisia eläimiä ja käytetään uusiutuvaa energiaa. Nämä kaikki tosin tehdään lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden avulla kännykällä pelaamalla ja ympäristössä liikkumalla. Pelin tarkoituksena on tuoda mielenkiintoa kestävän kehityksen opetukseen ja oppimiseen, saada opiskelijat liikkumaan ja vahvistaa opiskelijoiden luontoyhteyttä.

Pelin suunnittelu aloitettiin syksyllä 2022 ja pelin ohjelmointi alkoi CTRL Reality Oy:n toimesta loppuvuodesta 2022. Ensimmäinen pelin pilotointi tehtiin Ruiskadun kampuksen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa keväällä 2023 loskasäässä kengät märkinä. Ensimmäisellä pilotointikerralla peli ei myöskään toiminut kännyköissä vaan käytimme teknisen tuen tabletteja pelaamisessa. Voisi siis sanoa, että ei mennyt ihan putkeen.

Pilvilinnat pelin mahtavuudesta romahtivat pieneksi hetkeksi alas, mutta pelin pilotointia jatkettiin ja eteenpäin päästiin, vaikka teknisiltä ongelmilta ei vältytty jatkossakaan. Sää sentään jo muuttui kevään edetessä paremmaksi, kengät pysyivät kuivana ja Bore palasi kevään telakkajaksolta entistä ehompana. Vihdoin kesäkuun lopussa saimme viestin pelin tekniseltä toteuttajalta, että viat on korjattu ja peli toimii.

Pienestä ideasta ja aivoriihestä kehkeytyi lopulta pienisuuri projekti KESTU-hankkeen sisälle. Pelin teknisestä toteutuksesta vastasi CTRL Reality Oy, joka on asiantuntija lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden ohjelmoinnissa. TAI:n tekstiili- ja muotialan opiskelijat sisustivat pelissä käytetyn Boren hytin sisustivat. Lisäksi peliä mahdollistamassa olivat lukuisat henkilöt ja yritykset, joille suuri kiitos sujuvasta yhteistyöstä.

Pelin pelaamiseen liittyvistä tarkemmista ohjeista tiedotetaan Turun ammatti-instituutin opettajia, jotta kaikki, jotka haluavat, saavat kokeilla mitä opettaminen ja oppiminen mobiilipelaamisen avulla voi parhaimmillaan olla. Peliin ja peliohjeisiin voi tutustua pelin nettisivuilla.

Kirjoittajat:
Eveliina Yli-Sipilä ja Jaana Schneider, Turun ammatti-instituutti