TAI:n kestävyysperehdytys

TAI:n henkilöstön ympäristöosaamista vahvistetaan kestävän kehityksen koulutuspolun
avulla. Kaikki TAI:ssa työskentelevät suorittavat vähintään perustason kestävyyskoulutuksen, johon
kuuluu Suomen ympäristöopisto SYKLIn Ammattilaisen kädenjälki -koulutuksen suorittaminen sekä
tähän TAI:n kestävyysmateriaaliin tutustuminen.

Suoritusohjeet:
1. Suorita Ammattilaisen kädenjälki -sivuston kurssi Johdanto kestävään kehitykseen. Kurssilta
saat kattavat perustiedot kestävästä kehityksestä ja vihreästä siirtymästä.
2. Tutustu huolellisesti TAI:n kestävyysmateriaalin sisältöön ja sen linkkeihin. Kestävyysmateriaali
kertoo, miten kestävä kehitys huomioidaan TAI:n toiminnassa.
3. Pelaa Seppo-peli, joka tukee kestävyysmateriaaliin tutustumista. Seppo-pelin läpäiseminen toimii varmistuksena perehdytysmateriaaliin tutustumisesta.

TAI:n kestävyysperehdytysohjelman tasot

Taso 1: Kaikille
• Ammattilaisen kädenjälki -sivuston Johdanto kestävään
kehitykseen -kurssi ja testi
• Tämä kestävyysmateriaali ja siihen liittyvä testi
Taso 2: Kestävyystoimenpiteiden ylläpitämisestä kiinnostuneille
• Turun kaupungin Ekotukikoulutus
Taso 3: Alan vastuullisuuden kehittämisestä kiinnostuneille
• Ammattilaisen kädenjälki -sivuston alakohtaiset kurssit ja
testit
Taso 4: Valituille kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sitoutuville
• Ympäristökasvattajan koulutus (ympäristöalan EAT) oppisopimuksella