Yhteistyöllä Hyvinvointia luonnosta kainuulaisille

Kainuun ammattiopiston luonnonvara-alan yksikössä toteutettiin Hyvinvointia luonnosta -tapahtuma 21.-22.4.2023. Paikkana oli Seppälän Impilinna Kajaanissa, historiallinen puurakennus 1930-luvulta. Kävijöitä tapahtumassa kahden päivän aikana oli kolmisen sataa ja toteuttamassa päiviä oli yli kaksikymmentä opiskelijaa. Mukana oli myös kolmekymmentä luonto-, luonnontuote- ja hyvinvointialan yrittäjää ja eri organisaatiota. Heidän tuotteisiinsa ja palveluihin kävijät saivat tutusta minimessuilla, tietoiskuissa, näytehoidoissa ja maistatuksissa. Tapahtumassa oli myös kahvio sekä ulkoaktiviteetteja.

Tapahtuman järjestämisessä oli monenlaisia tehtäviä jokaiselle. Tässä kuvattiin arvontaa sosiaaliseen mediaan. Luonnontuotepaketin arvonta suoritettiin kaikkien tapahtumasta palautetta antaneiden kesken.
Hyvinvointia luonnosta –tapahtumassa opiskelijoiden valmistamia tuotteita oli myynnissä. Lisäksi opiskelijat esittelivät yrttien käyttömahdollisuuksia kävijöille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtumassa käyneiltä kerätyssä palautteessa moni mainitsi, että oli hyvä, kun toimintaa oli päivien aikana sisällä ja ulkona. Sää todella suosi ulkoaktiviteettejä vetäneitä opiskelijoita ja tuokioihin osallistuneita. Lapsille järjestetyssä ohjelmassa tavattiin iloiset ja innokkaat pupu ja karhu. Aikuiset saivat metsävenytellä ja avata aisteja lähimetsässä sekä viimeisillä keväthangilla kiertää ohjatun lumikenkäilyn. Tällä kertaa matka lyhyt ja taukopaikoilla oli luonnonläheistä ohjausta pieniin tehtäviin.

Pupu ja Karhu innostivat erityisesti lapsia Hyvinvointia luonnosta-tapahtumassa. Kuvassa vasemmalla opiskelija Mari Kukkonen.

Useat opiskelijat toteuttivat tapahtuman osana Luonto- ja ympäristöalan opintoihinsa kuuluvia näyttöjä. Yksi heistä oli Mari Kukkonen, hän opiskelee luonnonvara-tuottajaksi. Mari toteutti Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut tutkinnon osaan kuuluneen näytön ohjaten Aistit avaava metsävenyttely -tuokioita. ”Tapahtuman suunnittelu ja toteutus sujui hyvin. Toki mukaan olisi mahtunut lisääkin opiskelijoita!” kertoo Mari tapahtuman jälkeen. Hän koki erittäin hyväksi, että näytön pystyi yhdistämään osaksi isompaa tapahtuman järjestämistä ja aidolle asiakaskohderyhmälle. ”Suosittelen tuleville opiskelijoille, tällaisiin tilaisuuksiin kannattaa tarttua!” Mari vielä jatkaa.

Mari Kukkonen oli myös yksi opiskelijoista, jotka osallistuivat Kainuun ammattiopiston luontoalan opintojen osana ensi kertaa järjestettyyn Green Care -perusteet, ja laajemmin Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut tutkinnon osan koulutukseen. Tämä on uutta ja mahdollistaa opintokokonaisuuden suorittaneille, että he saavat kattavat tiedot mitä luonto- ja eläinavusteinen toiminta on Suomessa ja mihin teoriataustaan se perustuu. Samalla koulutus on sisällöltään Green Care Finland ry:n hyväksymä, jolloin koulutuksesta saadulla erillistodistuksella voi osoittaa LuontoHoiva- tai LuontoVoima laatumerkkiä hakiessa, että hakijalla on tarvittava Green Care -perusteet osaaminen.

”Tämän Green Care kokonaisuuden opintojen aikana hoksasin, miten paljon erilaisia mahdollisuuksia on toteuttaa Green Care -palveluja. Kuitenkaan niiden toteuttamisessa ei tarvitse jäädä yksin, erilaiset yhteistyöverkostot sekä yhteistyötahot voivat tuoda suunnitteluun ja toteutukseen tukea”, Mari summaa ajatuksiaan Green Care perusteista.

Opiskelijat toiminnallisessa tuokiossa osana Green Care perusteet opintojaan Seppälän Puutarhalla, ohjaamassa puutarhuri Ulla Tolonen.

Kainuun ammattiopistossa voi opiskella luonnonvaratuottajaksi ja luonto-ohjaajaksi Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa, sekä luonnontuotejalostajaksi ja -neuvojaksi Luontoalan ammattitutkinnossa. Tapahtuman järjestäminen kokosi yhteen koko laajan kirjon luonto- ja luonnontuotealan toimijoita Kainuusta ja lähimaakunnista. Yleisölle tapahtuma loi katsauksen luonnon upeasta merkityksestä hyvinvointiin, sekä tuotteistamisen mahdollisuuksista. Luonnosta saa elinkeinoa, mutta myös ”ilmaista” hyvinvointia!

Green Care perusteet koulutuksessa osallistuttiin ohjattuun eläinavusteiseen tuokioon, jossa hyödynnettiin Seppälän kyyttöjen hyvinvointivaikutuksia. Ohjaajana navetassa toimi opettaja Reetta Karppinen.
Kyyttöjen silittäminen, rapsuttaminen ja harjaaminen sekä havainnointi saivat aikaan rauhoittumista sekä levollista oloa. Monelle opiskelijalle kyytön seurassa oleminen oli elämys! Itä-Suomen karja eli kyyttö sopii erinomaisesti eläinavusteiseen työskentelyyn.

KantriKestävä on Kainuun ammattiopiston hallinnoima hanke, jonka osatoteuttajana on ProAgria/ Maa- ja kotitalousnaiset. Hankkeen tavoitteena on tukea ruokaketjuun ja luontoon liittyvää liiketoimintaa tukemalla yrittäjää uuden liiketoiminnan synnyssä, kasvussa ja kehityksessä. Tavoitteessa yhdistyy eettisyys, kestävyys ja yhteistyö, jota tehdään yli toimialarajojen. Tapahtuma hyvinvointi- ja luonnontuotealan yrittäjille on erinomainen mahdollisuus tuoda omia palveluja ja tuotteita esille. Samalla kuin luonnostaan tapahtui verkostoitumista niin paikalla olleiden eri organisaatioiden kuin yrittäjien ja opiskelijoiden kanssa.

Oli todella ilo toteuttaa tapahtumaa motivoituneen opiskelijaporukan kanssa!

Kirjoittajat:

Heidi Kotilainen
KantriKestävä-hankkeen projektipäällikkö, Kainuun ammattiopisto

Riitta Turpeinen
Opettaja, Kainuun ammattiopisto

Kohti ilmastovastuullista toimintaa Stadin AO:ssa

Vastuullisuus näkyy organisaatioiden arvoissa ja toiminnassa yhä vahvemmin, sillä odotukset yritysten vastuullisuudesta kasvavat nopeasti. Ne tulevat niin asiakkailta, rahoittajilta kuin yritysten toimintaa sääteleviltä tahoilta. Yritykset kiinnittävät huomiota tuotantoprosessin ja -ketjun vastuullisuuteen ja sen läpinäkyvyyteen.

– Tekstiilialan yrityksissä vastuullisia ratkaisuja pohditaan esimerkiksi tekstiilien laatuun ja pesu/huolto-ohjeistukseen liittyen. Myös kunnostettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, kertoo Stadin AO:n ammatinopettaja Marika Vanhatalo.

Työelämän viesti on ollut selvä: ammatillisen koulutuksen on kyettävä entistä paremmin vastaamaan työelämän tarpeisiin ja tuottamaan opiskelijoille osaaminen, jolla työllistyy. Tämä onnistuu opiskelijan opintoja ohjaamalla, sekä tiiviillä yhteistyöllä opiskelijan, omaopettajan, työpaikkaohjaajan ja muiden työelämän tahojen kesken. Yritysten työntekijöiden kestävyysosaamisen kasvavaan tarpeiseen vastataan kehittämällä ammattiin valmistuvan opiskelijan vastuullisuus- ja kestävyystaitoja. Stadin AO:ssa kestävän tulevaisuuden opintoja on tarjolla monipuolisesti. Kestävyysosaamista ja ilmastovastuullisuutta kerryttää esimerkiksi tutkinnon osa Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp, jossa kehitetään ilmastovastuullisia toimintatapoja omalla alalla. Tutkinnon osa tullut 1.8.2022 ammatilliseksi valinnaiseksi kaikkiin perustutkintoihin.

Ilmastovastuullinen toiminta laajenee uusille aloille

Stadin AO laajentaa ilmastovastuullisen toiminnan 15osp kaikille aloille. Tutkinnon osan laajentuminen aidosti Stadin AO:n kaikkiin toimipaikkoihin edellyttää ammatinopettajien, työpaikkaohjaajien ja asiakkuusvastaavien kestävyysosaamisen vahvistamista, jotta heillä on valmiudet opetukseen ja monipuoliseen ohjaukseen työssäoppimisjaksoilla. Tutkinnon osaa pilotoidaan vuoden 2023 aikana mm. soten, sähkön, turvan, kauneuden, tekstiilin- ja muodin, median, kone- ja tuotantotekniikan, logistiikan, pintakäsittelyn ja lääkealalla. Piloteista otetaan oppeja ja hyödynnetään niitä tutkinnon osan laajentuessa eri aloille 2024.

Kuva 1: Lounais-Suomen jätehuolto kerää puhtaat ja kuivat loppuun kuluneet vaatteet ja kodintekstiilit poistotekstiilikierrätykseen. Stadin AO:n tekstiili- ja muotialan opettajat ovat käyneet tutustumassa jätehuollon toimintaan.

Tutkinnon osassa on mahdollisuuksia kehittää työelämän ilmastovastuullisia toimintatapoja. Teoriatehtävien lisäksi opiskelija tunnistaa oman alan keskeisiä ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä työssäoppimispaikalla ja pohtii vaikutusmahdollisuuksia ilmastomuutoksen hillintään, esimerkiksi kiertotalouden keinoin. Opiskelija suunnittelee sekä toteuttaa havaintojensa pohjalta toiminnallisen näytön. Ihanteellisesti opiskelija ohjataan sen suunnitteluun jakson aikaisessa vaiheessa. Tekstiili- ja muotialalla näyttö voi muodostua esimerkiksi tekstiilihuoltotapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta myymälöissä. Opiskelijat pohtivat myös neulehuollon työvälineitä lisämyyntinä.

Kirjoittaja:
Kaisa Rastas,
Opettaja, Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset -hanke
Stadin AO