Kestävän kehityksen ja englannin kielen opintojen integrointi ammatillisessa koulutuksessa

Kainuun ammattiopiston kestävän kehityksen opettaja Talvikki Saviniemi ja kielten opettaja Heidi Keränen toteuttivat yhteisten aineiden englannin ja kestävän kehityksen edistämisen yhteisopettajuutena. Rohkeaan kokeiluun päädyttiin, koska molemmat opettajat totesivat, että kahden yhteisen tutkinnon osan aineen yhdistäminen tukee kokonaisvaltaista oppimista opiskelijan kohdalla. Oppilaitoksen näkökulmasta kokeilu oli samalla myös resurssitehokasta.

Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat globaaleja asioita, vaikkeivat kaikki opiskelijat kansainvälisiin työtehtäviin aikanaan menisikään. Opiskelijoiden on tärkeää oppia kommunikoimaan näistä asioista myös englanniksi. Heidillä ja Talvikilla oli vahva halu vaikuttaa siihen, että opiskelu tukisi opiskelijoiden kasvua kansainvälisiksi ilmasto- ja ympäristövaikuttajiksi.

Sekä opettajat että opiskelijat hyötyivät kokeilusta

Yhteisopettajuuden myötä sosiaalinen kestävyys parani. Toisen opettajan kanssa yhdessä asioiden suunnittelu ja toteutus paransivat sekä työssäjaksamista mutta myös kehittivät molempien opettajien omaa ilmasto- ja ympäristöosaamista.

Opiskelijoiden palautteen mukaan kokeilu oli todella mielekäs. Opiskelijat saivat kahta opintokokonaisuutta edistettyä samaan aikaan, mikä on kiireisen opiskelijan arjessa tervetullutta. Monet opiskelijat yllättyivät iloisesti myös omista kyvyistään käsitellä uutta aihepiiriä englannin kielellä. Oli mielenkiintoista pistää merkille, kun opiskelijat oivalsivat, että kahden kokonaisuuden opiskelu yhtä aikaa kävikin kuin huomaamatta.

Talvikki ja Heidi ovat tyytyväisiä kokeiluun. He aikovat jatkaa vastaavanlaista pariopettajuutta jatkossakin. He kannustavat myös muita opettajia rohkeasti vastaaviin kokeiluihin, joista saa myös omaan työhön suolaa.

Tekstin kirjoitti:

Heidi Keränen, kielten opettaja, Kainuun ammattiopisto
Talvikki Saviniemi, kestävän kehityksen opettaja, Kainuun ammattiopisto
Maija Vuorinen, pedagoginen suunnittelija ja kestävän kehityksen koordinaattori, Kainuun ammattiopisto

Stadin AO:ssa järjestettiin iloinen kierrätyksen ja kestävän tulevaisuuden teemapäivä

Stadin AO:n Kullervonkadun toimipaikassa järjestettiin iloinen kierrätyksen ja kestävän tulevaisuuden teemapäivä opiskelijoille ja henkilökunnalle!

Stadin AO:n Kullervonkadulla vietettiin iloista teemapäivää syyskuussa. Kierrätyspäivä tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden löytöretkelle omassa oppilaitoksessaan, kun oppilaitoksen aulaan oli katettu pöydät kukkuroilleen kiertoon tarkoitettuja vaatteita ja käyttötavaroita. Vaatteet ja tavarat oli kerätty toimipaikan opettajilta ja opiskelijoilta. Teemapäivällä haluttiin tuoda näkyväksi kiertotalouden merkitystä ja osallistaa oppilaitoksen opiskelija- ja henkilökuntaa kiertotalouden toteuttamiseksi. Kierrätyspäivässä oli myös tarjolla pientä naposteltavaa ja rentoa toivemusiikkia.

Tapahtuma oli avoin kaikille Stadin ammatti- ja aikuisopiston Kullervonkadun toimipaikan opiskeluyhteisössä toimiville. Tavoite oli tuoda näkyväksi kiertotaloutta sekä kestävää kehitystä. Tapahtumalla oli osallistava ja yhteisöllisyyttä lisäävä vaikutus, tavoitteena on luoda positiivista ilmapiiriä. Tällä tavoin edistetään sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä ja tarjotaan opiskelijoille virkistystä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kirppispäivässä järjestettiin kiertotalousteemainen ja luovuutta ruokkiva kilpailu, jossa vanhoille esineille täytyi keksiä uusia käyttötarkoituksia. Kilpailun vetäjä oli tuonut materiaaliksi esimerkiksi pahvilaatikoita, vinyylilevyn ja luonnonkorkkeja. Tavaroille keksittiinkin hyvin uusia käyttökohteita: vinyylilevystä tulisi pienellä tuunauksella seinäkello, pahvilaatikoista kissan linna ja luonnonkorkeista pannunalunen. Kilpailu osoittautui siis hyväksi tavaksi havainnollistaa tuunaamisen roolia kiertotaloudessa! Parhaat ehdotukset tietysti palkittiin aineettomalla palkinnolla.

Palaute itse tapahtumasta oli positiivista, ja monelle mieleen jäi erityisesti tapahtuman rento ja iloinen tunnelma. Osa kierrätyspöydän tavaroista oli oikeasti opiskelijoille tarpeellisia. Näin kävi esimerkiksi eräiden hiustenhoitotuotteiden kohdalla, joita joku oli kierrätyspisteelle tuonut. Vähäiset ylijääneet tavarat toimitettiin Pelastusarmeijan keräyspisteeseen.

 

 

Kirjoittaja: Kaisa Rastas, Opettaja, Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset-hanke