2. Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt

Tavoitteet:

 1. Suunnittella, miten ilmasto- ja kestävyyskasvatus ja kestävyysosaaminen integroidaan tutkintoihin (mukaan lukien ammatilliset tutkinnon osat)
 2. Pohjustaa suunnitelmia kartoittamalla opiskelijoiden kestävää kehitystä koskevia asenteita ja mielipiteitä.
 3. Kokeilla vastuullisuuden osaamislupauksia verkostossa ainakin yhdessä yksikössä.
 4. Kehittää oppimisympäristöjä olemassa olevien kestävän kehityksen fyysisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen benchmarkauksen pohjalta.
 5. Varmistaa opiskelijoiden kestävän kehityksen perustaitodot sekä mahdollisuus kehittyä oman alansa kestävyysosaajina.

Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt -työryhmän Tapaamiset ja teemaT:

14.9.2022 

 • Työryhmän toiminnan suunnittelu kehittämispäivän ajatusten pohjalta 

2.11.2022 

 • Työryhmän aikataulutus
 • Esittelyssä toteutussuunnitelmatyö (Varia)

7.2.2023 

 • Ympäristövastuu tutkinnoissa ja ilmastokasvatus
 • Esimerkkien ja kokemusten vaihtoa
 • Esittelyssä keke-peli (TAI) ja yhteisöllisen oppimisen projekti (KAO)

21.3.2023 

 • Opiskelijoiden osallistaminen ja osaamislupaukset
 • Esittelyssä opiskelijakartoitukset (TAI) ja opettajien osaamislupaustyö (KAO)

25.4.2023 

 • Kuulumiskierros SAKKYn vierailusta
 • Vieraana VASKI-hankkeen pedagoginen työryhmä 

Syksystä 2022 kevääseen 2023 työryhmän ajatuksia on koottu Padletiin sitä mukaa kun työpajailtiin:

https://padlet.com/anna_kepanen/kestu-pedagogiset-ratkaisut-ja-oppimisymp-rist-t-vw1c55r1m838  

14.9.2023 

 • Tutustumista kestävyystiekarttaan
 • Esittelyssä kiertotaloustyöpajat toisen asteen opiskelijoille

23.10.2023 

 • Kuulumisia
 • Hankkeen nettisivujen ideointia
 • Ajatukset loppuseminaariin
 • Esittelyssä oppilaitoksen keke-projektit (KAO)