Etusivu

Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset -hanke kehitti ammatillisten oppilaitosten toimintakulttuuria huomioimaan kestävyysnäkökulmat entistä paremmin. Tavoitteena oli pienentää oppilaitoksen ympäristövaikutuksia sekä kouluttaa ammattilaisia, jotka osaavat huomioida kestävyysasiat omassa työssään ja toiminnassaan.

Hankkeessa varmistettiin, että sekä oppilaitosten johto että muu henkilöstö ymmärtää kestävän tulevaisuuden merkityksen ammatillisessa koulutuksessa ja toimii sen tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelmissa huomioitiin alakohtaiset erityistarpeet.

Opiskelijat ja oppilaitoksen henkilöstö osallistuivat ilmastotoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen ja ilmasto- ja kestävyysosaaminen sisällytettiin opetukseen ja tutkintoihin. Lisäksi hankkeen aikana oppilaitokset mittasivat oman toimintansa hiilijalanjälkeä.

Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä Sataedun koordinoiman Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (VASKI) -hankkeen kanssa, joka laati kansallista ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekarttaa.

Kaksivuotinen hanke käynnistyi 16.12.2021 ja päättyi 31.12.2023. Opetushallitus rahoitti hanketta.