Etusivu

Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset -hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintakulttuuria huomioimaan kestävyysnäkökulmat entistä paremmin. Tavoitteena on pienentää oppilaitoksen ympäristövaikutuksia sekä kouluttaa ammattilaisia, jotka osaavat huomioida kestävyysasiat omassa työssään ja toiminnassaan.

Hankkeen tehtävänä on varmistaa, että sekä oppilaitosten johto että muu henkilöstö ymmärtää kestävän tulevaisuuden merkityksen ammatillisessa koulutuksessa ja toimii sen tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelmissa huomioidaan alakohtaiset erityistarpeet.

Opiskelijat ja oppilaitoksen henkilöstö osallistuvat ilmastotoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen ja ilmasto- ja kestävyysosaaminen sisällytetään opetukseen ja tutkintoihin. Lisäksi hankkeen aikana oppilaitokset mittavat oman toimintansa hiilijalanjälkeä.

Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Sataedun koordinoiman Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (VASKI) -hankkeen kanssa, joka laatii kansallista ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekarttaa.

Kaksivuotinen hanke käynnistyi 16.12.2021 ja päättyy 31.12.2023. Opetushallitus rahoittaa hanketta.