Osaamislupaukset

OKKA-säätiön sertifioinnin yhteydessä KAO:ssa päätettiin, että kaikki
KAO:n koulutusalat tekevät osaamislupaukset vähintään perustutkintoihin.
Ensimmäiset osaamislupaukset tehtiin SYKLI:n asiantuntijan johdolla. Sen jälkeen työskentelyä on jatkettu KAO:n kestävän kehityksen opettajan ja kestävän
kehityksen koordinaattorin johdolla.

Mikä on osaamislupaus?

 • Konkreettisia lupauksia, joita oppilaitos antaa työelämälle ja opiskelijalle.
 • Perustuvat oman alan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, e-perusteisiin.
 • Voidaan hyödyntää opiskelijarekrytoinnissa ja viestinnässä.
 • Ennen kaikkea ne ohjaavat koulutusta haluamaanne suuntaan.
 • ”Opiskelija toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.”
  • Liian ympäripyöreä
  • Ei vielä ohjaa opiskelijoiden, ohjaajien tai opettajien toimintaa.
  • Monista tutkinnon perusteista löytyy kestävän kehityksen kannalta olennaisia asioita, vaikka niitä ei olisi nimettykään tällä tavoin.

Miksi kestävän tulevaisuuden osaamislupauksia tarvitaan?

Kestävyyskriisi haastaa meitä. Ei ole enää pelkkiä ”ympäristöongelmia”, vaan ne ovat
ihmisten, työn ja talouden ongelmia.

 • Kestävyysmurros: Pyrkimys kestävyyteen haastaa työelämää
 • Siirtymä kestävyyteen: Hiilineutraalius, kiertotalous, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
 • Oppilaitoksilta odotetaan uudenlaista koulutusta

Kestävän tulevaisuuden osaamislupaukset KAO:lla

KAO:lla työ on aloitettu vuonna 2021. Matkailu- ja ravitsemisalat, ajoneuvoala,
rakennus- ja talotekniikka-ala, pintakäsittelyala sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelut alat ovat tehneet lupaukset vuosina 2021-2023.

Osaamislupaukset tehdään word-tiedostoon ylälupauksiksi, joiden alle kirjataan
alalupaukset. Ylälupaukset nostetaan huoneentauluun. Tämän esityksen lopussa on KAO:n valmiina olevat huoneentaulut.

Käytännön toteutus

 • Osaamislupaukset luodaan tutkintokohtaisissa tiimeissä.
 • Strategiatason lupaukset saadaan vietyä arkeen.
 • Aukikirjoitetaan asiat koulutusaloilla.
 • Ensimmäisessä vaiheessa otetaan selvää, toisessa vaiheessa rakennetaan osaamislupaukset ja kolmannessa vaiheessa arvioidaan niiden toteutumista.
 1. Orientaatio (15 minuuttia)
 2. Otetaan selvää: tutustumista aiheen teoriaan (Aloitus: 2 h)
 3. Sovitaan osaamislupaukset: luetaan eperusteita ja nostetaan sieltä asioita (Työskentely 3 x 2 h)
 4. Sanoista tekoihin – osaamislupaukset käytäntöön: Suunnitelman ja vastuunjaon laatiminen sekä lupausten valmistumisen juhlistaminen (2 h)

Työskentelyä ohjaavat KAO:lla KAO:n kestävän kehityksen opettaja ja kestävän kehityksen
koordinaattori.

Klikkaa alla olevia kuvia niin saat ne aukeamaan isommaksi.