Stadin AO mukaan OKKA-sertifiointiin

Stadin AO hakee oppilaitosten kestävän kehityksen OKKA-sertifikaattia.  Sertifikaatin hakeminen edellyttää organisaation tekemää itsearviointia, joka tehdään kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden pohjalta laadittuja itsearvioinnin työkaluja käyttäen. Arviointiryhmät on koottu Stadin AO:n kaikilta kampuksilta monialaisesti ja myös opiskelijat osallistuvat arviointiin. Arviointi toteutetaan syksyn 2023 aikana etä- ja lähitoteutuksina. Luvassa on arvokkaita pohdintoja Stadin AO:n kestävän tulevaisuuden toiminnoista. Arvioinnin tuloksista laaditaan organisaation kehittämissuunnitelma, joka täydentää oppilaitoksen Stadin AO:n Kestävän tulevaisuuden ohjelmaa.

 

 

Itsearvioinnin lisäksi ulkoinen arvioija eli auditoija suorittaa auditoinnin organisaatiossa. Sertifikaatin myöntäminen perustuu oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin ja niihin liittyviin sertifikaatin myöntämisperusteisiin. Sertifikaatin myöntäminen perustuu oppilaitoksen itsearviointiprosessiin, kestävän kehityksen toiminnan perustason vaatimusten täyttymiseen ja organisaation sitoutumiseen kehittämissuunnitelman toteutukseen.

Sertifikaatin ylläpito edellyttää organisaatiolta vuosittaisen itsearvioinnin toteuttamista, Stadin AO on sitoutunut oppilaitoksen vastuullisten toimintojen kehitystyöhön. On tärkeätä seurata vastuullisten toimintojen toteutumista ja jalkautumista arkeen. Vastuullisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi energiankulutuksen vähentäminen, kierrätyksen ja jätteiden vähentämisen edistäminen, kestävän liikenteen käyttö ja kestävän kehityksen sisällyttäminen opetussuunnitelmaan. Näillä toimilla koulut voivat vähentää ympäristövaikutuksiaan, säästää rahaa ja tarjota oppilaille käytännön oppimismahdollisuuksia.

Oppilaitosten kestävän kehityksen toimintojen parantaminen on tärkeä tavoite, joka edellyttää kaikkien koulun sidosryhmien osallistumista. Osallistumalla OKKA sertifiointiin ja ryhtymällä konkreettisiin toimiin kestävän kehityksen edistämiseksi oppilaitokset voivat osoittaa sitoutumisensa kestävämpään tulevaisuuteen ja valmistaa oppilaita vastuullisiksi toimijoiksi työelämään.

Kirjoittaja:
Kaisa Rastas
Opettaja, Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset-hanke

 

Vastuullinen Varia –julisteet: pienillä teoilla kohti kestävää tulevaisuutta

Varian ympäristöryhmässä mietittiin ketterää tapaa nostaa arjen ekologisia ja kestäviä tapoja näkyviin toimipisteiden opiskelijoille ja henkilökunnalle. Päätimme ottaa kokeiluun kuukausijulisteet, joilla tuodaan esiin erilaisia ympäristö- ja kestävän kehityksen aiheita. Julisteiden lisäksi sama aihe toistuu info-tv:ssä.  

Joka kuukausi Varian ympäristöryhmä kokoaa ”Vastuullinen Varia” -julisteen, joka laitetaan esille oppilaitoksen toimipisteissä. Julisteet käsittelevät monipuolisia teemoja, jotka kannustavat ekologisiin valintoihin ja vastuulliseen elämäntapaan. Aiheet vaihtelevat Älä osta mitään -päivästä energiansäästöön ja kierrätyksestä ystävänpäivämuistutuksiin. Jokainen juliste muistuttaa, vinkkaa ja kannustaa pieniin tekoihin, jotka yhdessä luovat suurta vaikutusta. Jatkossa haluaisimme saada enemmän myös opiskelijoita mukaan julisteen sisällön ideoimiseen ja tekemiseen. 

Vastuullisuusviestintään haluttiin myös yhtenäinen ilme, joka sopii sekä Vantaan kaupungin ympäristöohjelman että oppilaitoksen omaan graafiseen ilmeeseen. Suunnittelutyö annettiin Varian media-alan opiskelijoille ja tuloksena syntyi logo ja valmiita viestintäpohjia eri tarkoituksiin. Kymmenen hienon ehdotuksen joukosta valittiin Varian vastuullisuusviestinnälle aaltomainen logo, jossa kestävyys näkyy myös kädenjälkenä. Logon suunnitellut opiskelija Kaius halusi ilmeeseen luonnonmukaista liikettä ja se siinä myös näkyy. 

Esimerkiksi tällaisia julisteita on Varian käytävien ja luokkien seinillä toistaiseksi nähty:  ChatGPT (OpenAI 2023) tiivistää näin runollisesti: “Vastuullinen Varia –julistesarja on enemmän kuin vain paperia seinillä. Se on kutsu toimintaan, se on muistutus siitä, että jokainen teko, olkoon se sitten suuri tai pieni, voi tehdä merkityksellisen eron. Se on yhteinen matka kohti kestävää tulevaisuutta, joka on sekä inspiroiva että saavutettavissa oleva. Kun kävelet Varian käytävillä ja näet nämä julisteet, muistuta itsellesi, että vastuu ympäristöstä on meidän kaikkien harteilla – ja jokainen askele lähemmäs kestävää huomista on askel oikeaan suuntaan.”
Tai kuten Maria Joutsenvirta ja Arto O. Salonen sen muotoilevat: Jokainen teko, joka lisää tulevaisuuden toivoa edes pisaran verran, on sivistynyt teko (Joutsenvirta & Salonen 2020).
 

Ympäristövastuutyö ei tietenkään ole vain julisteita seinillä, mutta se voi osaksi olla sitäkin. Ympäristövastuusta viestitään lisäksi Varian virallisissa somekanavissa ja myös Varian kestävän kehityksen instagram-tilillä VariaVenttiilissä. Aina kun vastuullisuusasioista viestitään, varialaisille on nyt käytössään siihen logo ja ilme. 

Kirjoittaja: Anna Kepanen, KESTU-hankkeen projektivastaava, Vantaan ammattiopisto Varia 

 

Kirjoittaja käytti tekoälytyökalua (ChatGPT) blogitekstin jäsentelyyn ja sisällön muotoiluun. Kirjoittaja on tarkistanut ja muokannut sisältöä ja on vastuussa blogitekstin sisällöstä. 

Lähteet:

Joutsenvirta, M. & Salonen A.O. 2020: Sivistys vaurautena

OpenAI 2023. ChatGPT (Default 3.5, suuri kielimalli) https://chat.openai.com/chat Viitattu 31.8.2023