Hepokullan koulussa toteutettiin syksyn 2016 aikana Innopaja-projekti, jossa eri luokka-asteiden oppilaita koulutettiin ns. TVT-coacheiksi. Valmiiden coachien tehtäviin kuuluu opettajien ja muiden oppilaiden auttaminen digitaalisen oppimateriaalin käytössä ja avustaminen erilaisten tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmien kanssa luokka-asteesta riippumatta. Innokkaita oppilaita ryhmiin saatiin 4.-5. luokkalaisista ja heitä auttamassa olivat sekä opettajat että viime keväänä koulutetut 6. luokkalaiset coachit.

Koulutuskerroilla oppilaat opettelivat käyttämään vuorotellen iPadia ja kannettavaa tietokonetta sekä hyödyntämään kumpaakin laitetta esim. kuvankäsittelyssä. Opetus pyrittiin pitämään mahdollisimman yksinkertaisena kirjallisten ohjeiden ja taululla tehtävien esimerkkien avulla, jotta tulevat coachit pääsisivät itse tekemään ja toimimaan mahdollisimman paljon. Tunnin rakenne saattoi olla seuraavanlainen:
1. Kerrotaan mitä tänään tehdään / opetellaan ja laitetaan tarvittavat laitteet käyttökuntoon.
2. Taululla näytetään videotyksin ja tietokoneen / Apple-TV:n avulla ensimmäinen vaihe opeteltavasta asiasta.
3. Oppilaat saavat 2 minuuttia aikaa pasta samaan pisteeseen kuin opettaja.
4. Taululla näytetään videotyksin ja tietokoneen / Apple-TV:n avulla seuraava vaihe opeteltavasta asiasta.
5. Oppilaat saavat jälleen X -määrän aikaa siirtyä seuraavaan vaiheeseen.
6. Näytetään taululla kolmas ja viimeinen vaihe opeteltavasta asiasta sekä valmis lopputulos.
7. Oppilaat saavat 10 minuuttia aikaa tutkia, tehdä ja muokata omaa versiotaan.
8. Lopuksi kaikki oppilaiden tekemät tuotokset käydään yhdessä läpi taululla videotykin/Apple-TV:n avulla.
9. Oppilaat arvioivat nyt omaa osaamistaan näyttämällä peukkua ylös tai alas.
10. Kerätään välineet ja laitteet sekä harjoitellaan niiden oikeaoppista sulkemista.

Valmiit coachit ovat jo nyt ehtineet toimimaan muiden luokkien tai omien luokkalaistensa apuna ja ovat erittäin innokkaita sekä tehokkaita hommassaan.
Coachit käyttävät avustustehtäviensä aikana joko koulun TVT-Coach -paitoja tai itse suunnittelemiaan rintamerkkejä.

Hepokullan TVT-coachit