Terveisiä rakennustyömaalta!

Olemme aloittaneet uuden opetussuunnitelman mukaisen käsityöopetuksen Vähä-Heikkilän koulussa. Halusimme toteuttaa käsityössä teknisen- ja tekstiilityön yhteisen projektin. Haasteen yhteiselle käsityöopetukselle tuo luokkien sijainti eri rakennuksissa. Tämän vuoksi suunnittelimme projektin, jota  toteutetaan jakamalla opetusryhmä kahteen osaan. Jokainen oppilas työskentelee lukuvuoden aikana yhtä paljon sekä  pehmeiden että kovien  materiaalien luokassa. Aloitimme projektin yhteisillä suunnittelutunneilla, joissa oppilaiden apuna oli sekä teknisen- että tekstiilityön opettaja.

Tämän lukuvuoden aikana toteutamme projektin neljännellä ja viidennellä luokalla. Keräämme samalla kokemuksia kokonaisen käsityöprosessin dokumentoinnista.

Projektin aiheena on ”Koti pienelle asukkaalle”. Oppilaat saavat itse valita asukkaan opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Valitsemalleen asukkaalle oppilaat suunnittelevat talon ja sen sisustuksen omaa luovuuttaan käyttäen. Projektiin käytettävät materialit ja tekniikat ovat osittain opettajan rajaamia.

Tässä työssä oppilaat harjoittelevat kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. Prosessin dokumentoinnin kautta oppilaat oppivat jäsentämään koko vuoden kestävän projektityön vaiheita. Koska oppilaat ovat ensimmäistä kertaa tekemässä näin laajaa projektia, tarvitsevat he paljon opettajan tukea. Tätä varten olemme laatineet paperisen työpäiväkirjan. Sähköinen dokumentointi tehdään tämän päiväkirjan pohjalta projektin päättyessä. Dokumenttiin liitetään myös mahdollisia valokuvia eri työvaiheista.

Suuret sähköiset dokumentointisuunnitelmamme kaatuivat osittain laitepulaan. Tietokoneita on oppilaiden käytössä vain yhdessä tietokoneluokassa. Ipadit eivät myöskään sovellu monen oppilaan yhteiskäyttöön.

Koska TVT-laitteita on koulussa liian vähän, päätimme jäädä odottamaan kaupungin yhteisiä linjauksia asian korjaamiseksi. Tällä hetkellä meistä tuntui järkevimmältä, että oppilaat tallentavat omat projektikuvauksensa Word-tiedostoina omaan sähköiseen käsityökansioon vasta prosessin lopussa. Tallennetut tiedostot voidaan myöhemmin siirtää hyväksi katsottuun tallennustilaan. Lisää ideoita arvioinnin ja dokumentoinnin toteuttamiseen saimme 15.9. Puolalan koulussa järjestetystä perusopetuksen pedagogisesta torstaikahvilasta. Oivalsimme miten tärkeää, että oppilas pysähtyy miettimään omaa työskentelyään jokaisen käsityökerran lopuksi. Tämä on tällä hetkellä helpointa ja nopeinta toteuttaa paperiseen päiväkirjaan.

Vähiksessä rakennetaan parhaillaan noin sataa taloa. Jäämme odottamaan kevään asuntomessuja. Oppilaat ovat innostuneita ja olemme saaneet ilolla seurata erilaisten suunnitelmien toteutumista. Uuden opetussuunnitelman mukainen itsearvioinnin dokumentointi vaatii vielä paljon opettelua sekä oppilailta että opettajilta. Jäämme opettelemaan.

terveisin,

Anu ja Marjaana