Innopaja-projektien sisäinen haku on päättynyt tältä erää. Tässä tuoreimmat kolme hyväksyttyä projektia. Valmistelussa on vielä kaksi projektia, jotka mahdollisesti toteutuvat. Jos näin käy, voit lukea siitä myöhemmin täältä.

TVT-coach
Hepokullan koulu

Ryhmä oppilaita valitaan taitojen ja halukkuuden perusteella TVT-coacheiksi, johon tehtävään opettajat kouluttavat nämä oppilaat. Valinnasta ja osallistumisesta sovitaan yhdessä huoltajien kanssa. Koulutetut TVT-coach -oppilaat ovat tarvittaessa kaikkien opettajien käytettävissä omilla oppitunneillaan.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


TOP 3 prosessi
Topeliuksen koulu

Projektin tavoitteena on tarve löytää uusia sähköisiä sovelluksia oppilaiden oppimisprosessien dokumentointiin ja juurruttaa, niin oppilaisiin, kuin opettajiinkin taito ja tapa kolmivaiheisen ”TOP3 prosessin” sekä Office 365 -palveluiden käyttöön. Tavoitteena on oppijan aktiivisuutta ja yhteisöllistä opiskelua tukevien pedagogisten mallien ja käytänteiden käytön lisääminen sekä työtapojen etsintä ja jalkauttaminen tulevien ilmiöpohjaisten oppimiskokonaisuuksien kokonaisvaltaiseen dokumentointiin. Tavoitteena on tuoda tvt-koulutusta opettajalähtöisemmäksi siten, että pedagogista ohjausta antaa oppilaitoksen tvt-ryhmä ja vertainen kollega.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Oma Peda
Varissuon koulu

Tavoitteena kokeilla ja mahdollisesti ottaa koulumme käyttöön Pedanet-verkkoympäristön tarjoamat monipuoliset ja helppokäyttöiset sivustot, työskentelyalustaksi koulun lähes kaikkeen verkkopohjaiseen yhteisölliseen ja opettajan ja oppilaan vuorovaikutteiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön. Tavoitteena selvittää, miten uuden oppimisalustan haltuunotto voi lisätä koulun henkilöstön ja oppilaiden tietoverkon käyttöä opetuksessa ja sen tukena. Tavoitteena saada käyttökokemuksia sähköisen opettajahuoneen käytöstä koulun sisäisessä
henkilöstötiedottamisessa ja yhteistyössä.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

Viimeisiä viedään: kolme uutta projektia