Terveystieto

Tunneilla keskustellaan terveyteen liittyvistä ja vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin sairauksiin sekä niiden ehkäisyyn ja hoitoon. Tutuksi tulevat myös turvallisuustaidot ja oman itsensä tutustuminen.

ttEräällä tunnilla harjoittelimme elvytystaitoja uuden elvytyspeitteen avulla. Oppilaat olivat innoissaan päästessään kokeilemaan kylkiasentoon kääntämistä käytännössä ja yllättyneitä kuinka helppoa peitteen ohjeiden avulla oli toimia oikein.

Terveystiedon tunneilla painopiste on keskusteluissa (pareittain, ryhmissä tai koko porukalla). Toki välillä opiskelu on myös opettajajohtoista muistiinpanojen tekemistä. Joskus asioita harjoitellaan myös käytännössä. Oppimista seurataan kokeiden, läksyjen, ryhmä – ja portfoliotöiden avulla.

Kirjoittaja tarvitsisi seuraavia tvt-taitoja tekstintuottaminen, kuvanottaminen, kuvan liittäminen tiedostoon. Teksti ja kuvat Riikka Andersson.

Rieskan Terveystieto esittäytyy