Nelivaiheinen aine-esittelyjen kirjoittaminen etenee nyt hienosti. Opettajien kirjoittamia tekstejä ilmestyy tasaiseen tahtiin yhteiseen tiedostoon ja pahimmista tvt-ongelmista on päästy eroon ohjaajien ja vertaistuen avulla.

Kuvakoon muuttaminen nettiin ja esittelyihin sopivaan kokoon on tuottanut hieman tvt-pohdintaa. Kännykät ottavat jopa liian suuria kuvia. Mikä olisi sopiva ja järkevä kuvakoko käyttöön? Ohjaustiimi suosittaa nettikuvan kooksi 640×480 jos kuva ei ole kovinkaan tärkeä kuvainformaatioltaan, tärkeimmissä kuvissa ja aine-esittelykuvissa 1024 riittää. Edellisessä Windowssissa oli valokuvavalikoima-ohjelma, jolla sai kivasti ja helposti muutettua kuvakoot sopiviksi.

Esittelyssä alhaalla liikunnan, biologian ja maantiedon, ja matematiikan tekstejä.

 

blogi_rieska_li blogi_rieska_li2

Valinnaisliikunnan sisältö suunnitellaan oppilaiden kanssa yhteistyössä. Kurssin sisältö muotoutuu oppilasryhmän mieltymysten mukaisesti. Osa tuntien aiheista suunnitellaan niin, että oppilaat pääsevät kokeilemaan uusia liikuntamuotoja. Kurssin tavoitteena liikkua omien kykyjensä mukaisesti ja liikunnasta nauttien.

Kaikille yhteisessä liikunnassa liikutaan monipuolisesti eri liikuntaympäristöissä ja tutustutaan kaupungin tarjoamiin liikuntapaikkoihin. Yhtenä tavoitteena on, että oppilas löytää omia vahvuusalueita liikunnasta ja omaksuisi liikunnallisen elämäntavan. Liikuntatunneilla opitaan myös sosiaalisia taitoja ja toimimaan osana ryhmää. Teksti ja kuvat Yli-Penttilä.

 

maantietobgBiologian ja maantiedon tunneilla tutustutaan elävän luonnon ja kulttuurin monipuolisiin piirteisiin. Tutustumme suomalaisiin ekosysteemeihin, kuten veden ja metsän lajistoon, ihmisen toimintaan biologisena kokonaisuutena sekä evoluutioon ja eliömaailman monimuotoisuuteen. Lisäksi biologiassa on luonnollisena kokonaisuutena itsestä ja ympäristöstä huolehtiminen.

Maantiedossa tutustutaan luontoon ja kulttuuriin Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa. Opiskelemme kartanlukutaitoa, luonnon- ja kulttuurimaantieteellisten ilmiöiden esiintymistä ja niiden tulkintaa.

Biologian ja maantiedon opiskelu valmistaa elämyksellisiin luontokokemuksiin, luonnon monimuotoisuuden ymmärtämiseen, itsestä ja ympäristöstä huolehtimiseen sekä erilaisten kulttuurien ymmärtämiseen ja kohtaamiseen. Teksti ja kuvat Pelttari.

 

matikkaMatematiikan opiskelun tavoitteena on, että oppilas ymmärtää matemaattisten käsitteiden merkityksen ja oppii peruslaskutaitoja. Opiskelussa olennaista on loogisen päättelykyvyn kehittyminen sekä matemaattisen ajattelun suullisen ja kirjallisen ilmaisun harjoittelu. Oppilasta ohjataan soveltamaan matematiikkaa eri ympäristöissä, monipuolisia menetelmiä hyödyntäen. Pyrkimyksenä on, että oppilas kokee oivaltamisen iloa erilaisten tehtävien parissa.

Matematiikan opinnot antavat perusvalmiudet niin arjen tilanteisiin kuin jatko-opintoihin ja työelämäänkin. Matematiikan tietoja ja taitoja tarvitaan kaikilla aloilla ja kaikissa jatko-opinnoissa. Koulussamme opiskelee myös matematiikkaluokkia, joissa matemaattista ajattelua laajennetaan ja syvennetään.

Oppiaine-esittelyt jatkuu..