innopaja-minecrafteduUusi Innopaja-projekti: MinecraftEdu-iltapäiväkerhoVarissuon koulu

Varissuon koulun projektissa käynnistetään kerho, jossa Minecraft-pelin opetuksellisen version MinecraftEdun avulla harjoitellaan erilaista luovaa toimintaa.

Pelaamisen aikana oppilaalle kehittyy taito rakentaa ja suunnitella kolmiulotteisia rakennelmia. Pelissä voi myös rakentaa melko monimutkaisia logiikkapiirejä ja koneita. Pelaajat voivat kehittää ja muokata ympäristöään siten, että se on kestävällä ja uusiutuvalla pohjalla.  Pelissä on toteutettu myös erilaiset tuotantoketjut aina raaka-aineiden hankinnasta huonekalujen valmistukseen.

Toiminta kytkeytyy erityisen hyvin perusopetuksen opetussuunnitelman aihekokonaisuuksiin Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä Ihminen ja teknologia. Oppiaineista alakoulussa erityisen hyvin integroitavia ovat ympäristö- ja luonnontieto, fysiikka ja kemia, historia sekä kuvataide. Lue tarkemmin liitteestä: Minecraft-OPS.

Minecraft-kerho toimii Varissuon koulussa hankkeen puitteissa kevät- ja syyslukukaudella 2013.

Yhteyshenkilö: Tuomo Harju

Tähän projektiin liittyviä uutisia voit seurata hankeblogin kategorian ”Varissuo” avulla.

Varissuolla muokataan maailmaa Minecraft-kerhossa
Tagged on: