Närundervisning fr o m v. 17

 Vi återgår alla till närundervisning fr o m måndagen den 26 april 2021.

Egentliga Finlands coronaarbetsgrupp och Åbo stads ledningsgrupp har den 20 april bestämt att skolor och läroinrättningar kan återgå till närundervisning från och med måndagen den 26 april.