Åk 7 tillval & åk 9 gemensam ansökan

Åk 7:
Information under v.9 gällande tillvalen för åk 8-9. Val av tillvalsämnen och -timmar genomförs klassvis under samma vecka.
Här finns information från föräldramötet (18.2.2021).

Åk 9:
Gemensam ansökning genomförs klassvis i skolan 1.3-5.3 (v. 9).
Här finns information från föräldramötet (9.2.2021).