Ansökning till klassen med inriktning på idrott senast 1.2.2021

Klasser med särskild inriktning är klasser där man med stöd av undervisningsnämndens beslut betonar ett visst läroämne. I Åbo finns en idrottsklass och en klass inriktad på naturvetenskap vid S:t Olofsskolan och de finskspråkiga skolorna erbjuder klasser med särskilda inriktningar.

Idrottslinjen

Ansökan till idrottslinjen sker vid övergången till årskurs 7. På idrottslinjen erbjuds eleverna möjligheter att utöva sin gren. Antagningen av elever till idrottslinjen sker via test. Tidpunkterna och platserna för grentesterna meddelas senare. Inget informationsmöte hålls, men mera information fås vid behov av skolans rektor. 

Information 
(Klicka på länken för närmare information gällande bl a ansökningsförfarande, mål, veckoprogram, testdatum, urvalsprov och antagande till klassen).

ANSÖKAN TILL S:T OLOFSSKOLANS IDROTTSKLASS  (ansökan ska inlämnas senast 1.2.2021)

Ansökan görs via Wilma. Om vårdnadshavaren inte har möjlighet att använda Åbo stads Wilma kan följande blankett användas och skickas åt rektorn via e-post.

Ansökan till klasser med särskild inriktning vid övergång till åk 7 (pdf)


Mera information fås från Idrottsakademins hemsida.

https://www.urheiluakatemia.fi/turun-seudun-urheiluakatemia