Info från åk 7 tillvalsföräldramötet 18.2.2021

Presentation av valfria timmar och ämnen som eleven i åk 7 kan välja till åk 8 & åk 9:

Här finns länken till tillvalspresentationen (klicka dig genom presentationen):
Valfria timmar och valfria ämnen (PP 13 MB)

Här finns mera information gällande de valfria ämnena (grupp 2):
Kompletterande textmaterial till de valfria ämnena (pdf 693 KB)

Titta på inspelning av mötet genom att öppna denna länk (youtube 47,28 min).