Ansökan till klassen med inriktning på naturvetenskap senast 1.2.2021

Klasser med särskild inriktning

Klasser med särskild inriktning är klasser där man med stöd av undervisningsnämndens beslut betonar ett visst läroämne. I Åbo finns en idrottsklass och en klass inriktad på naturvetenskap vid S:t Olofsskolan och de finskspråkiga skolorna erbjuder klasser med särskilda inriktningar.

Klass inriktad på naturvetenskaper vid S:t Olofsskolan (ansökan ska inlämnas senast 1.2.2021)

Ansökan till klassen inriktad på naturvetenskap sker vid övergången till årskurs 7. På klassen erbjuds eleverna möjlighet att fördjupa sig i naturvetenskapliga ämnen.

Naturvetenskap som tillvalsämne i åk 7
(Genom att klicka på ovanstående länk får du mera information gällande mål och plan för undervisningen.)

Antagningen av elever till klassen sker via ett test. Inget informationsmöte hålls, men mera information fås vid behov av skolans rektor. 

Ansökan görs via Wilma. Om vårdnadshavaren inte har möjlighet att använda Åbo stads Wilma kan följande blankett användas och skickas åt rektorn via e-post.

Ansökan till klasser med särskild inriktning vid övergång till åk 7 (pdf)