Katedralskolan i Åbon projektissa hyödynnetään mobiiliteknologiaa (iPadit) ja verkkokokousteknologiaa (Adobe Connect) kansainvälisessä yhteistyössä – Innopaja-projekti kytkeytyy lukion Comenius-hankkeeseen ja eTwinning-toimintaan. Mobiililaitteiden avulla pystytään omaa kotikaupunkia esittelemään paikan päältä jopa reaaliaikaisesti.

”Projektet ingår i Comenius-projektet 2020 Vision. De deltagande länderna är, förutom Finland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Polen. Våra elever kommer att i realtid presentera sina delprojekt för de övriga deltagarna i Europa. Det innebär att de kommer att intervjua personer på ställen som Logomo, biblioteksbron och stadsbiblioteket. Det bästa sättet att utföra intervjuer och göra reportage i realtid är att ha en pekdator (t.ex. iPad) för att själv synas när man berättar om Åbo och att kunna visa miljön med kameran på baksidan av pekdatorn. Med iPads kunde eleverna medan de befinner sig i olika delar av staden använda sig av Adobe Connect för att kommunicera med videobild med varandra och med elever i de övriga deltagande skolorna. Projektet ger utmärkta tillfällen att utveckla en pedagogisk tillämpning av pekdatorer som iPads.”

Tähän projektiin liittyviä uutisia voit seurata hankeblogin kategorian ”Katedralskolan” avulla (på svenska).

Yhteyshenkilöt: Inka Halkivaha, Mia Huusko ja Jaakko Lindfors

Katedralskolan toimii kansainvälisesti mobiiliteknologian avulla