Miljötemadagar i S:t Olofsskolan

S:t Olofsskolan har detta läsår uppmärksammat frågor relaterade till ekologi, klimatförändringen och hållbar utveckling. Flera läroämnen har engagerats i detta viktiga mångvetenskapliga lärområde, men eleverna har också fått ta del av utomstående samarbetspartners expertis.  

Tisdagen den 4 april arrangerades en miljötemadag för eleverna i årskurserna 8 och 9. Varje klass fick ta del av två föreläsningar samt sammanlagt tre mer praktiskt inriktade workshoppar. Föreläsningarna hölls av vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund och marinbiologen Conny Sjöqvist.

Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund

 Workshopparna drogs av representanter för Östersjöstiftelsen, Natur & Miljö, Valonia samt Suomen Uusiomuovi. Vissa workshoppar drogs av skolans egna lärare. Eleverna fick bl.a plocka och sortera skräp samt göra statistiska analyser och diagram; beräkna sitt eget ekologiska fotavtryck samt dryfta FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Cirkeldiagram som visar resultat av skräpplockning
De viktigaste målen från Agenda 2030, enligt eleverna i årskurs 8 och 9

 Eleverna i årskurs 7 hade sin egen miljödag tisdagen den 16 maj, då marinbiologen Anna Törnroos-Remes berättade om Östersjön och dess situation.

Marinbiologen Anna Törnroos-Remes föreläser i auditoriet

 Vi hoppas att eleverna fått värdefulla insikter och ökad förståelse för miljöfrågor och hur vi alla kan agera mer klimatsmart i vår vardag. 

Vår skola tackar Svenska kulturfonden som möjliggjorde förverkligandet av temadagarna. 

Eva Larzén-Östermark