HELA SKOLAN LÄSER, v. 5-7

Som ett led i skolans verksamhet att lyfta fram betydelsen av läsning, ordnade S:t Olofsskolan ett läsprojekt över årskurs-och klassgränser. Projektet inleddes med att ”läsambassadörer” (studerande från Katedralskolan i Åbo) besökte varje klass, för att berätta hur mycket de läser i skolan och på fritiden. S:t Olofsskolans läsprojekt ägde rum under sammanlagt 6 lektioner och i handplockade grupper. Att låta elever ha tystläsning i handplockade grupper hade didaktiska och sociala syften: att erbjuda elever från olika klasser och årskurser möjlighet att läsa i trygga, men nya grupper.

Böcker & läsprojekt

En elev berättade:

”Det var roligt att få läsa i stället för att ha en normal lektion, och det var roligt att få vara med andra elever istället för att vara med sin egen klass. Jag hann nästan läsa hela boken och det var roligt att diskutera andras böcker och deras läsupplevelser i slutet av läsprojektet.”