Yhteisöllisyydellä hyvinvointia kouluihin

Yhteyshenkilö: Elina Sandelin (etunimi.sukunimi@turku.fi)
Tavoite:  Projektin tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisevää opiskeluhuoltoa, kehittää siihen liittyviä kaupungin yhteisiä toimintamalleja sekä jalkauttaa näitä kaupungin kouluihin ja oppilaitoksiin. Toimenpiteiden avulla lisätään oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa yhteisöllisen opiskeluhuollon lisätyöntekijöiden voimin. Yhteisiä toimintamalleja kehitetään koko koulupolulle esi- ja perusopetukseen sekä lukio- ja ammatilliseen koulutukseen.

Kohderyhmä: Esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaat ja opiskelijat, sekä näiden kanssa työskentelevä opetus- ja ohjaushenkilöstö, jota sitoutetaan yhteisöllisen opiskeluhuollon työhön.

Toteutusaika: 01.01.2023 – 31.12.2023
Toteutusalue: Turun kaupunki
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Turun kaupunki

 

Turun kaupungin logo