OPVA haltuun – Framåt med SSS

Yhteyshenkilö: Marja Kannisto (marja.kannisto@turku.fi)

Tavoite: Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin.

Kohderyhmä: hankkeessa mukana olevien ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö, muut ammatilliset oppilaitokset

Toteutusalue: valtakunnallinen

Toteutusaika: 1.1.2022 – 30.4.2024

Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus)