Koulusegregaation vähentäminen Turussa

Yhteyshenkilö: Emil Kusnetsoff (etunimi.sukunimi@turku.fi)
Tavoite: Projektin tavoitteena on koulujen eriarvoistumiskehityksen katkaiseminen ja tasa-arvoisten oppimisen edellytysten tuominen kaikille turkulaisille koululaisille lähikoulusta riippumatta.
Kohderyhmä: Nuoret, lapsiperheet, kaikki kaupungin asukkaat
Toteutusaika: 25.11.2021 – 30.4.2024
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Turun kaupunki

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa projektia