KESTOA – kestävä toinen aste

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Anni-Elina Karvonen (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Tavoite: Projektin tavoitteena on tukea 2.asteen koulutuksen toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa ja vahvistaa oppijoiden ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita.

Toimenpiteet:
– vahvistetaan kestävää kehitystä tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa
– osallistetaan opiskelijat ilmastoystävällisen toiminnan ideointiin ja toimintaan
– kehitetään ilmasto- ja kestävyysosaamista ammatillisessa koulutuksessa, ao. sisältöjen, materiaalien ja käytäntöjen kokeilut pilottialoilla
– ilmasto- ja kestävyysosaamisen integrointi lukiokoulutuksen oppiainekohtaisiin sisältöihin ja laaja-alaisen oppimisen kokonaisuuksiin
– tehdään Turun kaupungin lukiokoulutukselle kestävän kehityksen tiekartta yhteistyössä Oulun koordinoiman Lukioiden ilmasto- ja kestävyystiekartta -hankkeen kanssa

Kohderyhmä: 2.asteen opiskelijat, opettajat ja johto

Toteutusaika: 27.9.2022 – 31.5.2024

Toteutusalue: Turku, Helsinki ja Vantaa

Rahoittaja: Opetushallitus ja Turun kaupunki