Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Yhteyshenkilö: Maarit Lamminniemi
Tavoite: Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa sekä kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita sekä perheiden palveluvalintoja. Tavoitteena on myös saada valtakunnallista tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Turussa kokeilua toteutetaan 22 yksikössä.
Kohderyhmä: Suomen- ja ruotsinkieliset kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluyksiköt
Toteutusaika: 01.08.2021-31.5.2024
Toteutusalue: Valtakunnallinen
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö ja kaupungin omarahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa projektia Turun kaupungin logo