Oskar – Osaamisen kuvaukset arjessa

Oskar – Osaamisen kuvaukset arjessa
Yhteyshenkilö: Antti Huttunen
Tavoite: Hanke tarjoaa opetushenkilöstölle henkilökohtaisista tarpeista rakennettuja täydennyskoulutusväyliä, joiden koulutuksissa konkretisoidaan Uudet lukutaidot -osaamiskuvausten mukaista tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksen arkeen sopivaksi käytännön toiminnaksi.  Monipuolisilla toteutustavoilla mahdollistetaan koulutusten saavutettavuus. Hankkeessa on myös tutor/kehittäjäopettajille tarkoitettu syventävä osio.
Kohderyhmä: Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö
Toteutusaika: 4.5.2022-30.6.2024
Toteutusalue: Turun seudun opetustoimen foorumin kunnat (21 kuntaa)
Rahoittaja: Opetushallitus

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta

Opetushallitus rahoittaa hanketta Turun kaupungin logo