Uudet lukutaidot osaksi varhaiskasvatuksen arkea

Uudet lukutaidot osaksi varhaiskasvatuksen arkea
Yhteyshenkilö: Suvi Aflecht
Tavoite: Projektin tavoitteena on jalkauttaa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman kaikki kolme osa-aluetta (TVT-osaaminen, medialukutaito ja ohjelmointiosaaminen) osaksi yksikkötason suunnittelua ja käytännön kasvatustyötä. Näiden laajojen tavoitteiden tuominen päiväkotien arkeen vaatii helposti lähestyttävää tukea, tietoa ja esimerkkejä omissa oppimisympäristöissä. Projektin myötä saadaan rahoitusta tutoreiden palkkaamiseen henkilöstön tueksi.
Kohderyhmä: Turun kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköt
Toteutusaika: 1.8.2022-31.5.2024
Toteutusalue: Turun kaupunki
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kaupungin omarahoitus

Turun kaupungin logo