Uudet lukutaidot osaksi esi- ja perusopetuksen arkea

Uudet lukutaidot osaksi esi- ja perusopetuksen arkea
Yhteyshenkilö: Antti Huttunen
Tavoite: Projektin tavoitteena on jalkauttaa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman kaikki kolme osa-aluetta (TVT-osaaminen, medialukutaito ja ohjelmointiosaaminen) osaksi yksikkötason suunnittelua ja käytännön opetustyötä. Näiden laajojen tavoitteiden tuominen opetushenkilöstön arkipäivään vaatii helposti lähestyttävää tukea, tietoa ja esimerkkejä, mieluiten heidän omassa työyksikössään. Projektin myötä saadaan rahoitusta tutoropettajien palkkaamiseen opettajien tueksi.
Kohderyhmä: Turun kaupungin esi- ja perusopetuksen yksiköt
Toteutusaika: 1.8.2022-31.12.2023
Toteutusalue: Turun kaupunki
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kaupungin omarahoitus

Turun kaupungin logo