Viis-Aan ViLLe

Nummenpakan koulun 3B, 4B ja 5A –luokille avautui tilaisuus päästä mukaan pilotoimaan ViLLE –oppimispolkua matematiikan oppimisen välineenä. Einari Kurvisen järjestämän alkuinfon jälkeen projektiin halukkaita luokkia olisi ollut useampiakin, mutta lukujärjestysteknisistä syistä sekä koulumme IT-luokan puutteesta/olemattomuudesta johtuvia logistisia ratkaisuja silmälläpitäen arpaonni suosi…

Kokemuksia ja havaintoja VILLE-matikasta

OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN HAVAINTOJA VILLE-OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA: 1b Oppilaat ovat olleet innostuneita ja motivoituneita tekemään Villeä. Alussa aikaa kului paljon tietokoneelle kirjautumiseen ja itse Ville-ohjelmaan kirjautumiseen. Kuukauden harjoittelun jälkeen tämä sujui jo kaikilta oppilailta osa oppilaista osaa jopa käyttäjätunnuksen ja salasanan…