Läsambassadören Katarina von Numers-Ekman besökte skolan

Läsambassadören Katarina von Numers-Ekman besökte skolan (10.1) och berättade för åk 9 samt senare för lärarna om läsning, läsmotivation och lässtrategier.

Modersmålsläraren och barnboksförfattaren Katarina von Numers-Ekman fungerar som finlandssvensk läsambassadör i ett treårigt projekt finansierat av Svenska kulturfonden.

Foto: Maria von Numers

De flesta vet att läsning är viktigt! Här kan man läsa mera från läsambassadörens egen hemsida.

Läsambassadörens råd & rön var en bra inledning på skolans eget, årligen återkommande, läsprojekt! Hela skolan läser med början onsdag 18.1 block 4, tisdag 24.1 bl. 2, måndag 30.1 bl.2, fredag 3.2 bl. 2 och tisdag 7.2 bl.4.  Här finns mera information gällande Läsprojektet 2017.

Taitaja9-regionfinal i Pargas 24.11.2016

Klass 9c:s  elever Helena Parkatti, Jessika Peltola och Otso Uro representerade också i det fortsatta tävlandet framgångsrikt S:t Olofsskolan. Nu gällde det regionfinalen i Pargas 24.11. SOS-laget, som de valt att kalla sig, hade klarat sig bland de 24 bästa lagen i Egentliga Finland av totalt 296 lag. Taitaja9, eller Mästare9 på svenska, är en tävling i yrkesskicklighet för niondeklassister.

Fortsätt läsa ”Taitaja9-regionfinal i Pargas 24.11.2016”

Skolbesök till Axxell i Pargas och Taitaja9

I samband med besöket till yrkesskolan Axxell i Pargas (9.11) deltog ett lag på tre personer från varje nionde klass i Taitaja9-tävlingen. Laget från 9c bestod av Jessika, Helena och Otso. Laget kom på andra plats bland nitton lag och fortsätter till semifinalen, som hålls i Pargas om två veckor!

image
Helena, Jessika & Otso vid en av tävlingsstationerna.

Fortsätt läsa ”Skolbesök till Axxell i Pargas och Taitaja9”

Livia Fränkel återvände till Sossen

bokparm-heidi”Nu står vi inför läsårets viktigaste lektion.” Så lovade modersmålsläraren Kenneth Nygrén, som har etablerat kontakten med Livia Fränkel, då han presenterade henne. Och vi tror att alla som hörde henne håller med. Hela skolan hade nämligen i onsdags äran att få besök av Livia, en av de få som överlevt förintelsen och fortfarande orkar resa omkring och berätta om de hemska upplevelserna. Nu hade det gått 2½ år sedan hon var här förra gången och alla elever i skolan var åter ”nya”. Fortsätt läsa ”Livia Fränkel återvände till Sossen”

Följande klubbar ordnas under läsåret 2016-2017

  • Grubbel Klubben – träffas 1 gång i månaden. Ansökningstiden är kontinuerlig och görs till skolkuratorn Annika per e-post annika.nordstrom@turku.fi eller via Wilma.
    Ledarna: Annika (skolkuratorn) och Nilla (skolpsykologen)
  • Dramaklubb – träff tisdagar kl. 14.00-14.45 (kontaktperson Anu-Katja)
  • Djurklubb (kontaktperson Anne)
  • Slöjdklubb (kontaktperson Matto)
  • Syklubb – tisdagar kl. 14.00-14.45 (kontaktperson Annika)
  • Bokpratarklubb – en gång i månaden (kontaktperson Anu-Katja)
  • Pingisklubb – i oktober – mars (kontaktperson Kenneth)
  • Stafettkarnevalsklubb – i maj (kontaktperson Jörgen)

Kontaktpersonerna strävar efter att hålla klubbtimmarna så att de inte krockar med varandra. Finns det inte tillräckligt många intresserade, kommer klubben/klubbarna inte att ordnas.

 

Bästa mor- och farföräldrar!

Skolmaten som serveras till ert barnbarn tillverkas av Arkea, som även i år medverkar i matfestivalen Food & Fun. Årets tema är Smakresa till mormors kök. Inom ramen för Food & Fun-temat introducerar Arkea er till skolmåltiderna under evenemanget. Ni har möjlighet att äta en skolmåltid i skolans matsal under elevernas lunchrast den 6–7 oktober. Syftet är att ge mor- och farföräldrarna rätt information och rätt bild av skolmåltiderna. Ni kan välja vilken dag ni önskar delta i måltiden. Vi hoppas dock att ni på förhand kontaktar S:t Olofsskolans skolans kök, tfn (02) 26 29 780 så att köket kan reservera ett tillräckligt antal matportioner.

Ni får en måltidskupong av köket före måltiden, 1 kupong per person.

Skolmåltiden serveras från måndag till fredag kl. 10.50-12.20.

Ni kan bekanta er med matsedlarna på adressen www.arkea.fi/sv

 

Välkommen!

Med önskan om gott samarbete 

Servicechef

Jaana Paananen

040 1881 640