Klasser med särskild inriktning i S:t Olofsskolan 

Klasser med särskild inriktning är klasser där man betonar ett visst läroämne. I S:t Olofsskolan finns en idrottsklass och en klass inriktad på naturvetenskap. 

Ansökan till klassen inriktad på naturvetenskap och idrott sker vid övergången till årskurs 7.  

Antagningen av elever till klassen sker via test. Ett informationstillfälle ordnas för vårdnadshavare och elever på S:t Olofsskolan innan ansökningen och testen i början av året. 

Informationstillfället hålls onsdagen 11.1 2023 klo 18.30 i S:t Olofsskolan (Sirkkalagatan 39).