Skolavslutning 1.6.2019

Åk 7 och åk 8 samlas i på förhand meddelat klassrum kl. 7.45. Avslutning i gymnastiksalen kl. 8.00, därefter betygsutdelning i klassrummet.

Åk 9 samlas i på förhand meddelat klassrum ca kl. 8.15. Åk 9 & föräldrar dimission i gymnastiksalen kl. 9.00.

Välkomna!