Kunskapens och Vänskapens träd

Vi sätter läsårspunkt ute i det gröna. I fjol i maj hade vi en temadag som berörde miljön från olika synvinklar. Då avslutades dagen med att vi planterade Kunskapens och Vänskapens träd. Dessa magnolior har växt till sig ordentligt och ska väl bildligt återge skolans stämningar. Med detta i bakgrunden lär vi tryggt och belåtet kunna ta sommarlov!

Emil Savolainen och Nikolas Alho
Kunskapens träd
Vänskapens träd

KeN