Bästa mor- och farföräldrar!

Skolmaten som serveras till ert barnbarn tillverkas av Arkea, som även i år medverkar i matfestivalen Food & Fun. Årets tema är Smakresa till mormors kök. Inom ramen för Food & Fun-temat introducerar Arkea er till skolmåltiderna under evenemanget. Ni har möjlighet att äta en skolmåltid i skolans matsal under elevernas lunchrast den 6–7 oktober. Syftet är att ge mor- och farföräldrarna rätt information och rätt bild av skolmåltiderna. Ni kan välja vilken dag ni önskar delta i måltiden. Vi hoppas dock att ni på förhand kontaktar S:t Olofsskolans skolans kök, tfn (02) 26 29 780 så att köket kan reservera ett tillräckligt antal matportioner.

Ni får en måltidskupong av köket före måltiden, 1 kupong per person.

Skolmåltiden serveras från måndag till fredag kl. 10.50-12.20.

Ni kan bekanta er med matsedlarna på adressen www.arkea.fi/sv

 

Välkommen!

Med önskan om gott samarbete 

Servicechef

Jaana Paananen

040 1881 640